Korzystanie z repozytoriów SVN i git na maszynie UsrInt

Na maszynie UsrInt użytkownicy mogą zakładać prywatne repozytoria SVN i git w ich katalogach domowych.

SVN

Założenie przykładowego repozytorium:

cd ~
svnadmin create mojerepozytorium

Do repozytoriów można się dostać (po połączeniu VPN) przez tunel svn+ssh, tzn. na własnej maszynie linuksowej wpisujemy:

svn co svn+ssh://nazwa_uzytkownika@usrint.cis.gov.pl/mnt/home/nazwa_uzytkownika/mojerepozytorium

gdzie 'nazwa_uzytkownika' zastępujemy własnym loginem ldapowym.

 

git

Założenie przykładowego repozytorium:

cd ~
mkdir mojerepozytorium
cd mojerepozytorium
git --bare init
git update-server-info

Do repozytoriów można się dostać (po połączeniu VPN) przez tunel ssh, tzn. na własnej maszynie linuksowej wpisujemy:

git clone ssh://nazwa_uzytkownika@usrint.cis.gov.pl/mnt/home/nazwa_uzytkownika/mojerepozytorium

gdzie 'nazwa_uzytkownika' zastępujemy własnym loginem ldapowym.

 


 

Użytkownik może założyć dowolnie dużo repozytoriów, o ile quota mu na to pozwoli.

Za kontrolę dostępu do jego repozytoriów odpowiada sam użytkownik, np. aby inni użytkownicy nie mogli odczytać danego repozytorium, ustawiamy odpowiednie prawa dostępu do katalogu repozytorium:

chmod o-rwx mojerepozytorium -R
chmod g-rwx mojerepozytorium -R

Jeśli natomiast chcemy, by inni użytkownicy mogli korzystać (odczytywać lub/i zapisywać) z repozytorium, oprócz odpowiednich praw do katalogu repozytorium należy też ustawić prawo dostępu do katalogu domowego:

cd /mnt/home
chmod o+x nazwa_uzytkownika

(Za obsługę repozytoriów grupowych (NST, ZAR itp.) odpowiada inny serwer: repos.cis.gov.pl)