Model elementów paliwowych reaktora MARIA

Prowadzone są prace nad modelem Reaktora Maria znajdującego się na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku. Jest to reaktor badawczy typu basenowego, chłodzony wodą. Jako moderator zastosowano wodę i beryl.

Celem aplikacji jest zamodelowanie francuskiego oraz rosyjskiego kanału paliwowego reaktora badawczego Maria. Model cieplno-przepływowy kanału paliwowego ma duże znaczenie szczególnie ze względu modernizacji reaktora i zmienionych w związku z tym parametrów pracy. Model, który dobrze odzwierciedla zjawiska zachodzące w kanale paliwowym pozwala na zasymulowanie stanów ustalonych oraz stanów nieustalonych w trakcie eksploatacji obiektu jądrowego. Dzięki temu możliwa będzie ocena bezpieczeństwa instalacji, jej zachowania, oraz wpływu zmian w niej dokonywanych.

Obecnie prace są na etapie modelowania kanałów paliwowych i sprawdzania wyników z danymi pomiarowymi z rzeczywistego obiektu. W kodzie RELAP 5 wykonywany jest model kanału z paliwem MR-6/430 i MC-5/485.  W CATHARE 2 z paliwem MR-6/430.

Zadanie realizowane we współpracy z pracownikami Departamentu Energii Jądrowej, Zakład Techniki Reaktorów Badawczych (EJ3). Model podlegać będzie dalszemu rozbudowania w ten sposób aby móc stworzyć cały obieg reaktora Maria.

Autorzy: Tomasz MachtylEleonora SkrzypekMaciej SkrzypekDaniel Szymański