W rozmowie z red. Kamilem Piechowskim prof. Wojciech Wiślicki opowiadał o wykorzystaniu naszej infrastruktury obliczeniowej do wsparcia eksperymentów naukowych prowadzonych przez Europejski Ośrodek Badań Jądrowych CERN. Materiał udostępniamy dzięki uprzejmości redakcji Programu 4 Polskiego Radia.

Rozmowa dr. Adama Padée z red. Karolem Kopańko – o superkomputerach na świecie oraz w Polsce, a także specyfice budowy i wykorzystania tego typu instalacji dla potrzeb nauki i przemysłu. Zapraszamy do lektury wywiadu.

Publikacja poświęcona utworzeniu nowego ośrodka przetwarzania rozproszonego, który – w ramach gridu „Worldwide LHC Computing Grid" – będzie wspierał realizowany przez Europejski Ośrodek Badań Jądrowych CERN eksperyment „Large Hadron Collider beauty".

Tematyka związana z udostępnieniem zasobów obliczeniowych CIŚ na potrzeby eksperymentów realizowanych w Wielkim Zderzaczu Hadronów pojawiła się również w serwisie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Superkomputera nie trzeba chłodzić przy użyciu zimnej wody. Nadmierne ciepło można z niego efektywnie odprowadzać przy użyciu wody... gorącej – informuje we wstępie swojego artykułu z dnia 20 grudnia 2013 r. Polska Agencja Prasowa. Zapraszamy do zapoznania się z całym tekstem poświęconym naszej instalacji.

Materiał poświęcony rozstrzygnięciu przetargu na drugą część infrastruktury obliczeniowej tworzonego w ramach naszego projektu superkomputera.

Lipcowe doniesienia o budowie 500 terflopowego superkomputera w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w ramach projektu Centrum Informatyczne Świerk, nabierają realnych kształtów.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych podpisało kontrakt na dostawę najważniejszych elementów największego w Polsce superkomputera. Za 14 mln zł do Centrum Informatycznego Świerk (CIŚ) trafi m.in. prawie 900 procesorów, pamięci RAM i dyski SSD.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) 31 października br. zawarło umowę na dostawę podzespołów dla superkomputera tworzonego w ramach projektu Centrum Informatyczne Świerk. Sprzęt do chłodzonej zimną wodą części klastra dostarczy firma Format.

W czwartek, 31 października 2013 r., Robert Papliński rozmawiał z red. Konradem Choroszuchą o ogłoszonym niedawno konkursie na projekt murala promującego powstający w ramach projektu superkomputer.

Pages