"Największy polski superkomputer pomoże w eksperymentach CERN"

Publikacja poświęcona utworzeniu nowego ośrodka przetwarzania rozproszonego, który – w ramach gridu „Worldwide LHC Computing Grid" – będzie wspierał realizowany przez Europejski Ośrodek Badań Jądrowych CERN eksperyment „Large Hadron Collider beauty".

Image: