Dyrektor CEA z wizytą w Świerku

W czwartek, 12 marca 2015 r., Narodowe Centrum Badań Jądrowych gościło dyrektora francuskiego Komisariatu ds. Energii Atomowej Daniela Verwaerde. Podczas wizyty w instytucie szef CEA zwiedził główną serwerownię Centrum Informatycznego Świerk oraz reaktor Maria.

Pobyt w Świerku był jednym z punktów programu związanego z oficjalną wizytą w Polsce premiera Francji Manuela Vallsa. Wcześniej tego samego dnia miało miejsce podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Komisariatem ds. Energii Atomowej a Narodowym Centrum Badań Jądrowych, Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej oraz Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej. Porozumienie ma na celu rozwijanie technologii jądrowych w Europie, szczególnie w kontekście oceny bezpieczeństwa instalacji jądrowych, badania materiałów na potrzeby obecnych reaktorów jak i źródeł przyszłości oraz pozyskiwania izotopów niezbędnych dla przemysłu i medycyny.

  

Image: