Wizyta wiceministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

We wtorek, 16 września br. Narodowe Centrum Badań Jądrowych odwiedził podsekretarz stanu w ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Włodzisław Duch. Jednym z punktów programu pobytu w instytucie była wizyta w Centrum Informatycznym Świerk.

Minister Duch zwiedził główną serwerownię oraz zapoznał się ze specyfiką i stanem realizacji projektu CIŚ.

fot. Marcin Jakubowski / NCBJ

Image: