DRAGON

Kod neutronowy DRAGON Version4 stworzony przez Ecole Polytechnique de Montreal jest zbiorem modeli umożliwiających symulację zachowań neutronowych, zarówno w obrębie pojedynczego pręta, jak i kasety paliwowej reaktora jądrowego. Główne funkcje kodu zawierają podstawowe charakterystyczne elementy kodu neutronowego. W szczególności interpolację mikroskopowych przekrojów czynnych, dostarczonych przez standardowe biblioteki, możliwości obliczeniowe rezonansowego samoprzesłaniania w geometriach wielowymiarowych, wielogrupowe i wielowymiarowe obliczenia strumienia neutronów, które uwzględniają ucieczkę neutronów, oraz obliczenia zmian składu izotopowego paliwa o różnym stopniu wzbogacenia w trakcie jego wypalania w reaktorze jądrowym. Podstawowymi modułami DRAGONa są moduły śledzenia neutronów poprzez wielogrupowy analizator strumienia neutronów oraz moduł jednogrupowego prawdopodobieństwa zderzeń.

Dwa główne komponenty kodu to wielogrupowy analizator równań neutronów oraz jednogrupowy moduł śledzenia neutronów (CP-collision probability). W kodzie DRAGON Version4 dostępnych jest wiele modułów realizujących zadanie przewidywania zderzeń, różniących się rodzajem i stopniem stosowanych przybliżeń.

Dwa główne komponenty kodu to wielogrupowy analizator równań neutronów oraz jednogrupowy moduł śledzenia neutronów (CP-collision probability). W kodzie DRAGON Version4 dostępnych jest wiele modułów realizujących zadanie przewidywania zderzeń, różniących się rodzajem i stopniem stosowanych przybliżeń .

Różnym rodzajom geometrii odpowiadają inne moduły wyznaczające prawdopodobieństwa zderzeń. Opcja śledzenia neutronów o nazwie SYBIL, która jest realizowana przez moduł SYBILT: w kodzie DRAGON naśladuje metodę obliczeń strumienia neutronów zapożyczoną z kodu APOLLO. Dodatkowo zawiera ona nową wersję kodu EURYDICE-2, która umożliwia przeprowadzanie obliczeń  dla geometrii kaset paliwowych w układach prostokątnych lub sześciokątnych, używając metody prądów powierzchni stycznych (interface current method). Opcja śledzenia neutronów EXCELL generuje macierze prawdopodobieństwa kolizji dla przypadków, które zawierają geometrie takie jak: klastry, dwu- lub trójwymiarowe geometrie cylindryczne oraz prostokątne. Opcja powtarzającego się śledzenia  neutronów umożliwia analizę kierunkowych warunków brzegowych w geometriach prostokątnych. Obliczenia z użyciem opcji śledzenia EXCELL są realizowane przez moduły o nazwach EXCELT: i NXT:.