Modelowanie instalacji LOFT kodem RELAP5

Instalacja LOFT (ang. Loss OFluid Test) została stworzona w celu zbadania zjawisk cieplno-przepływowych zachodzących w reaktorze jądrowym podczas awarii. Szczególny nacisk został przy tym położony na analizę wypadków polegających na utracie chłodziwa w dużych komercyjnych lekkowodnych reaktorach ciśnieniowych. LOFT wykorzystuje elementy paliwowe z rzeczywistym paliwem jądrowym zamiast prętów podgrzewanych elektrycznie, co wyróżnia ją na tle podobych instalacji stworzonych do symulowania parametrów cieplno-przepływowych podczas awarii projektowych (DBA, ang. Desing Basis Accident). W czasie działania tej instalacji przeprowadzono ponad tuzin eksperymentów ostatecznie niszcząc ją podczas odtwarzania ciężkiej awarii reaktora. W ramach niniejszego zadania zamodelowano test L2-5, który symulował rozerwanie gilotynowe rurociągu zimnego.

Celem tego zadania było głównie zdobycie doświadczenia w modelowaniu instalacji jądrowych oraz rozszerzenie wiedzy na temat zjawisk, które mogą zajść podczas awarii typu LOCA. Cel ten został osiągnięty poprzez stworzenie  od podstaw pełnego, szczegółowego modelu instalacji LOFT.

Autor: Kacper Samul