Tematyka badań

Obszarem zainteresowań naszego zespołu są zagadnienia związane z modelowaniem i analizami bezpieczeństwa reaktorów jądrowych:

 • Analizy cieplno-przepływowe procesów zachodzących w reaktorze:
  • podczas normalnej pracy elektrowni,
  • w czasie tzw. awarii projektowych,
  • w przypadku ciężkich awarii, które obejmują między innymi stopienie rdzenia i uszkodzenie obudowy bezpieczeństwa.
 • Obliczenia kinetyki rdzenia reaktora w zakresie niezbędnym do analiz cieplno-przepływowych,
 • Analizy wrażliwościowe i niepewnościowe,
 • Tworzenie i walidacjia narzędzi komputerowych,
 • Komputerowa symulacja działania reaktorów jądrowych podczas normalnej pracy i w czasie awarii.