Model pętli helowej HEFUS3

Zadanie obejmuje stworzenie modelu pętli helowej HEFUS3 w ramach projektu HEFUS3 benchmark za pomocą dwóch narzędzi obliczeniowych RELAP5 oraz MELCOR.

Następnym etapem jest uzyskanie stanu ustalonego oraz stanów przejściowych.

Benchmark organizowany jest dla partnerów konsorcjum projektu ALLEGRO. Celem benchmarku jest porównanie wyników pochodzących z kodów do analiz ciężkich awarii z wynikami eksperymentu z pętli helowej eksperymentalnej HEFUS3.

Scenariusze analizowane podczas benchmarku to:

  • analityczna symulacja jednego ze stanów ustalonych eksperymentu
  • stan przejściowy: LOFA (Loss Of Flow Accident) ze stopniowym spowolnieniem sprężarki.

Całość benchmarku przewidziana jest na sześć miesięcy pracy przy symulacjach komputerowych oraz ponad to dwa miesiące przygotowania raportu porównawczego.

Autorzy: Eleonora SkrzypekMaciej Skrzypek