RELAP5

RELAP5 (The Reactor Excursion and Leak Analysis Program) jest kodem systemowym przeznaczonym do obliczeń cieplno-przepływowych w reaktorach lekkowodnych (LWR). Kod pozwalający na wykonywanie symulacji stanów ustalonych oraz przejściowych takich jak rozerwanie rurociągu (LOCA), utrata zasilania energii elektrycznej (LOOP), wybicie turbiny czy utratę przepływu chłodziwa (LOFA). Został stworzony w Stanach Zjednoczonych przez Idaho National Laboratories na potrzeby amerykańskiego dozoru jądrowego NRC, do licencjonowania obiektów jądrowych. Poprzez użycie kodu możemy, zasymulować większość awarii projektowych, ale nie wykraczając poza stopienie się rdzenia reaktora. Wadą jest brak możliwości obliczeń wielowątkowych.

Przepływ i energia płynu jest obliczana za pomocą jednowymiarowego strumienia masy w rurze oraz przy użyciu modelu przewodzenia ciepła. Kod zawiera dedykowane instalacjom jądrowym takie elementy jak, punktowy model kinetyki, pompy (również pompa strumieniowa typowa dla reaktorów wrzących), zawory, struktury ciepła, turbinę, separator pary, akumulator oraz elementy logiczne. Wymienione wyżej elementy są tylko specyficznymi komponentami, jakie możemy używać w trakcie modelowania. Podstawowe z jakich może składać się model to:

  • objętość lub złącze zależne od czasu (Time Dependent Volume/Junction),
  • pojedyncza objętość lub złącze (Single Volume/Junction),
  • rura (Pipe),
  • rozgałęzienie (Branch).

Użytkownicy: Kacper SamulEleonora SkrzypekMaciej SkrzypekJanusz Malesa