Kody obliczeniowe używane w ZAR

Ten dział zawiera krótkie charakterystyki programów obliczeniowych (tzw. kodów) wykorzystywanych do analiz bezpieczeństwa przez Zespół Analiz Reaktorowych.

Aktualnie wykorzystywane:

Planowane:

CATHARE2, CATHARE3 (CEA)

TRACE (NRC)

RELAP5/MOD 3.2 (NRC)

MELCOR (NRC)

RELAP5/SCDAPSIM (ISS LLC)

PARCS and RELAP5/PARCS (NRC)

ASTEC (IRSN, GRS)

ATHLET (GRS)

Serpent (VTT), Dragon 4 (Polytechnique Montréal), APOLLO2 (CEA)

TRANSURANUS (ITU, Karlsrhue),
 DRACCAR (IRSN)

URANIE platform (CEA)

TRIO-U (CEA)

NEPTUNE_CFD (CEA)

FLICA4 (CEA)