RELAP/SCDAPSIM

od obliczeniowy RELAP5/SCDAPSIM został tak zaprojektowany aby móc przewidzieć zachowania systemu reaktora podczas normalnej pracy oraz w warunkach awaryjnych, włącznie z uszkodzeniem paliwa. Jest rozwijany jako część międzynarodowego program SCDAP Development and Training Program (SDTP). SCDAPSIM wykorzystuje modele rozwinięte przez Amerykański Dozór Jądrowy NRC łącząc zaawansowane metody programowania i numeryczne, opcje użytkownika oraz modele rozwinięte przez ISS (Innovative Systems Software) oraz innych członków programu SDTP. Modele kodu RELAP5 pozwalają symulować zjawiska cieplno- przepływowe w całym obiegu chłodzenia reaktora (RCS), zachowanie się systemów kontrolnych, kinetyki reaktora oraz komponenty charakterystyczne takie jak zawory czy pompy. Modele SCDAP obliczają zachowanie się rdzenia i zbiornika ciśnieniowego podczas normalnych oraz awaryjnych warunkach. RELAP/SCDAPSIM jest używany w różnych zastosowaniach, począwszy od energetycznych reaktorów jądrowych do reaktorów badawczych.

Podstawowe różnice między kodem RELAP/SCDAPSIM i RELAP5 to:

 • RELAP5/SCDAPSIM posiada szczegółowe komponenty występujące w rdzeniu typowych reaktorów lekko i ciężkowodnych LWR/HWR:
  • Pręty paliwowe
  • Pręty kontrolne wykonane z Ag-In-Cd/B4C
  • Elementy kontrolne reaktora BWR
  • Elektryczny symulator pręta paliowego
 • RELAP5/SCDAPSIM posiada model górnej i dolnej części zbiornika ciśnieniowego dla reaktorów lekko-wodnych. (szczegółowy dwuwymiarowy model elementów skończonych dla dennicy zamiast jednowymiarowego modelu składającego się z typowych struktur ciepła)
 • Kod RELAP5 ma ograniczone możliwości dla stanów awaryjnych nie skutkujących zniszczeniem rdzenia:
  • Maksymalna temperatura koszulki <1500K
  • Utlenianie się koszulki paliwowej
 • Model wymiany ciepła przez promieniowanie w kodzie RELAP5 nie uwzględnia absorbcji cieczy.

Użytkownik: Maciej Skrzypek