Zespół Analiz Reaktorowych

logo - Zespołu Analiz Reaktorowych

ZAR jest jedną z grup badawczych stworzonych w ramach projektu Centrum Informatyczne Świerk. Naszym głównym zadaniem jest prowadzanie analiz bezpieczeństwa nowoczesnych reaktorów jądrowych za pomocą zaawansowanych komputerowych metod obliczeniowych. Zapotrzebowanie na zespół o takim profilu działania powstało w związku z planami budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Na długo przed uruchomieniem nowego bloku energetycznego tego typu należy przeprowadzić wiele symulacji określających jego poziom bezpieczeństwa. Liczne procedury pracy operatorów takiej instalacji muszą zostać ustalone oraz zweryfikowane. W tych działaniach pomagają wspomniane metody obliczeniowe. Dzięki nim można komputerowo symulować działanie reaktora w czasie normalnej pracy lub ewentualnych sytuacji awaryjnych, co z kolei pozwala określić mocne i słabe strony systemów bezpieczeństwa elektrowni. 

Category: