Grupy badawcze

Zespół Analiz Reaktorowych

Grupa zajmuje się analizowaniem stopnia bezpieczeństwa nowoczesnych elektrowni jądrowych za pomocą zaawansowanych komputerowych metod obliczeniowych.

Centrum Doskonałości MANHAZ

Zarządzanie Zagrożeniami dla Zdrowia i Środowiska.

Centrum wypracowuje rozwiązania w zakresie tworzenia modeli analiz zagrożeń i modeli zarządzania zagrożeniami dla środowiska.

Network and Security Team

Grupa zajmująca się bezpieczeństwem sieci informatycznej.

Complex Systems Team

Grupa prowadzi badania dotyczące m.in. teorii gier, teorii grafów, sieci bayesowskich, modelowania wieloagentowego oraz termodynamiki, a także ich zastosowań w zakresie dystrybucji energii, w gospodarce oraz naukach ekonomicznych i społecznych.

Grupa POLFEL

Grupa zajmująca się planowaniem budowy lasera na swobodnych elektronach POLFEL na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

Program CIŚ-500

Program CIŚ-500 powstał dzięki specjalnej ofercie NCBJ / CIŚ skierowanej do absolwentów Programu Top 500 Innovators. Projekt Centrum Informatyczne w Świerku (CIŚ) realizując misję prowadzenia badań naukowych i rozwojowych także w innych niż energetyka dziedzinach, udostępniło superkomputer tej elitarnej grupie naukowców.