Współpraca

Współpraca

Dążąc do poszerzania obszaru realizowanych prac badawczo-naukowych oraz stałego rozwijania swojej oferty, projekt Centrum Informatyczne Świerk prowadzi szeroką współpracę z różnego rodzaju instytucjami oraz organizacjami z Polski oraz z zagranicy. Naszymi najważniejszymi partnerami są:

  • Zespoły z Narodowego Centrum Badań Jądrowych,
  • Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (IAEA) w Wiedniu,
  • Zespoły wykonujące eksperymenty w Europejskim Centrum Badań Jądrowych (CERN) w Genewie,
  • Europejski Laser na Swobodnych Elektronach (XFEL) w Hamburgu,
  • Uniwersytet Genewski
  • Zespoły z krajowych uczelni: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Warszawskiej,
  • Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie,
  • Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.