Projektowanie aparatury medycznej

Projektowanie aparatury medycznej

Posiadamy kompetencje w zakresie projektowania i budowy nowoczesnej aparatury medycznej. Nasi eksperci wspierają grupę naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego pracującą nad nowym typem tomografu pozytonowego, w którym jako detektory promieniowania wykorzystywane są polimery organiczne.

Zebrane doświadczenie umożliwia nam:

  • optymalizowanie geometrii detektorów medycznych (np. tomografów PET) z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo;
  • badanie wpływu właściwości materiałowych elementów detekcyjnych na parametry i działanie urządzenia;
  • wyznaczanie charakterystyk tomografów, zgodnych z obowiązującymi normami, m.in. standardami NEMA;
  • symulowanie detektorów medycznych z wykorzystaniem zaawansowanych fantomów obliczeniowych w oprogramowaniu GATE;
  • odtwarzanie sygnałów na podstawie próbek rejestrowanych w detektorach scyntylacyjnych (z wykorzystaniem teorii Compress Sensing'u);
  • optymalizowanie parametrów związanych z próbkowaniem sygnałów pod kątem poprawy rozdzielczości czasowej i pozycyjnej tomografu PET;
  • analizowanie i symulowanie metod rekonstrukcji miejsca i czasu zdarzenia w tomografie PET.