Bezpieczeństwo

Monitoring

Bezpieczeństwo i ciągłość procesów związanych z przetwarzaniem danych są dla nas absolutnym priorytetem.

Centrum Informatyczne Świerk funkcjonuje na terenie zamkniętego i strzeżonego ośrodka jądrowego w pobliżu Otwocka, co zapewnia nam najwyższe standardy bezpieczeństwa wiążące się z fizyczną ochroną obiektów.

Taka lokalizacja niesie ze sobą także inne korzyści związane z funkcjonowaniem rozbudowanej infrastruktury informatycznej – między innymi pewne i stabilne zasilanie w energię elektryczną (do Świerku doprowadzone są dwie niezależne linie energetyczne).

Ponadto – na wypadek wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej – CIŚ dysponuje własnym agregatem prądotwórczym o mocy 1250 kVA oraz wydajnymi zasilaczami UPS (cztery jednostki o mocy 300 kVA każda ).

Agregat prądotwórczy

Dużą niezawodnością wyróżnia się także system chłodzenia infrastruktury obliczeniowej Centrum Informatycznego Świerk, w ramach którego wyodrębniono dwa niezależne obiegi chłodnicze – każdy o mocy 850 kW.

Całość oparta jest o nowoczesne pompy obiegowe ze zmiennym wydatkiem. W instalacji glikolowej (obieg zewnętrzny: wymienniki ciepła – agregaty chłodzące na dachu budynku) zainstalowane są trzy pompy o mocy po 11 kW każda. Będą one pracować w układzie redundantnym – do uzyskania pełnej mocy chłodniczej wystarczy praca tylko dwóch urządzeń. Z kolei w podwójnym obiegu instalacji wodnej (obieg wewnętrzny: wymienniki ciepła – szafy serwerowe) zainstalowane są w sumie aż cztery pompy o mocy 18,5 kW każda, po dwie dla każdego obiegu instalacji wodnej. Również i w tym przypadku każdy z zespołów pomp będzie pracował w układzie redundantnym, w którym w razie awarii jednej z pomp druga jest w stanie zapewnić wymagany przepływ wody chłodzącej.

Ustawione na dachu głównego budynku CIŚ agregaty chłodzące to wysokowydajne zespoły sprężarek typu scroll, każdy z nich o mocy ok. 430 kW. Urządzenia przystosowane są do pracy całorocznej, przy temperaturze powietrza zewnętrznego od -20 do +35°C. Jeśli temperatura otoczenia jest mniejsza niż 12°C agregaty chłodzone są wyłącznie powietrzem, powyżej tej granicy - i w zależności od obciążenia systemu – automatycznie uruchamiają się sprężarki chłodzące wykorzystujące roztwór glikolu.

W pierwszym etapie inwestycji zamontowane zostały dwa agregaty. Docelowo przewidziano możliwość podłączenia do pięciu tego typu urządzeń, z których jedno stanowić będzie dodatkowy element zabezpieczający, przewidziany na wypadek uszkodzenia któregoś z elementów układu podstawowego.

W głównym budynku projektu Centrum Informatycznego Świerk przygotowano specjalne pomieszczenie spełniające techniczne wymagania dla kancelarii tajnych, istnieje również możliwość wyodrębnienia części zasobów informatycznych do obsługi danych o charakterze niejawnym.

Bezpieczne logowanie

Wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych wspomagany jest również przez odpowiednie rozwiązania informatyczne i administracyjne. Dostęp do infrastruktury obliczeniowej CIŚ realizowany jest poprzez połączenie VPN (Virtual Private Network) z wykorzystaniem standardu PKI (Public Key Infrastructure). Logowanie do sieci odbywa się z wykorzystaniem centralnego systemu uwierzytelniania opartego na protokole Kerberos.