Kierownictwo Projektu

prof. dr hab. Wojciech Wiślicki

Kierownik Projektu
Wojciech Wiślicki
T: +48 22 621 94 44; +48 22 273 16 80
E: wojciech.wislicki(at)ncbj.gov.pl