Obliczenia i usługi w obszarze CFD

ragniemy Państwu zaoferować

1) kompleksowe usługi obliczeniowe na zlecenie (w tym projektowanie nowych, modernizacja i/lub optymalizacja działania istniejących instalacji);

2) doradztwo i wsparcie merytoryczne;

3) zasoby obliczeniowe wraz z zainstalowanym oprogramowaniem.

 

W zależności od charakteru zadania, możemy zaproponować:

1) współpracę badawczą, realizując powierzone nam zadania naukowe (dzięki współdzieleniu kosztów współpraca taka pozwoli zredukować zarówno potrzeby kadrowe, jak i nakłady na sprzęt);

2) świadczenie usług począwszy od konsultacji (wsparcia technicznego), aż po realizację konkretnych zadań obliczeniowych.

 

Wykorzystując naszą infrastrukturę obliczeniową mogą Państwo:

1) elastycznie dobierać wolumen mocy obliczeniowej w zależności od aktualnych faktycznych potrzeb (płacąc za efektywny czas obliczeń, z dokładnością co do sekundy);

2) przyspieszyć swoje obliczenia dzięki tysiącom rdzeni obliczeniowych, które w połączeniu z solverami ANSYSa pozwalają na uzyskiwanie liniowej skalowalności, niemożliwej do uzyskania w przypadku łączenia kolejnych stacji roboczych;

3) uzyskać większą dokładność poprzez podniesienie stopnia szczegółowości analiz, zwiększenie liczby równolegle liczących się przypadków, czy też zastosowanie bardziej precyzyjnych metod obliczeniowych (np. LES, quasi-DNS w CFD);

4) efektywniej wykorzystywać swoje licencje, przekazując je na czas obliczeń do NCBJ oraz łącząc je z nowymi, udostępnionymi czasowo przez SymKom – wszystko bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów inwestycyjnych z tytułu zakupu nowego sprzętu na pokrycie zapotrzebowania szczytowego.

5) być pewni, że Państwa dane są przechowywane w sposób całkowicie bezpieczny z gwarancją ciągłej dostępności (High-Availability), bez obawy o ich utratę lub opóźnienia w obliczeniach wskutek awarii lub serwisowania własnej maszyny obliczeniowej.

6) korzystać z pomocy i doradztwa naszych ekspertów.