Przetwarzanie i analiza wielkich zbiorów danych

Przetwarzanie i analiza wielkich zbiorów danych

Wykorzystując najnowocześniejsze metody obliczeniowe i statystyczne tworzymy unikalne narzędzia do analizy układów złożonych. Analizy te przeprowadzane są w oparciu o wielkie i dynamiczne zbiory danych.

Nasze kompetencje obejmują między innymi:

  • zdolności analizy statystycznej oraz modelowania i optymalizowania układów złożonych przy użyciu narzędzi takich jak algorytmy ewolucyjne lub zaawansowane metody bayesowskie;
  • umiejętności graficznej wizualizacji zjawisk zachodzących w skomplikowanych zbiorach danych, co pozwala na szybką identyfikację ich najważniejszych cech;
  • praktyczną wiedzę obejmującą budowę klastrów do przetwarzania wielkich zbiorów danych w czasie rzeczywistym – przy wykorzystaniu technologii Hadoop i Spark;
  • doświadczenie w zakresie instalacji,  konfiguracji i optymalizacji systemów Cloudera CDH oraz Hortonworks HDP;
  • umiejętności w zakresie przetwarzania i analizy obrazów – stworzone przez nas w pełni skalowalne systemy umożliwiają wyszukiwanie w strumieniach obrazów elementów pasujących bądź niepasujących do zadanych wzorców, a także detekcję zjawisk anomalnych.