Projekt CIŚ

Centrum Informatyczne Świerk - budynek

Centrum Informatyczne Świerk jest odpowiedzią na dynamicznie rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania informatyczne związane z rozwojem w naszym kraju energetyki – zarówno jądrowej, jak i konwencjonalnej.

Dziedzina ta potrzebuje nowoczesnych, inteligentnych i efektywnych rozwiązań informatycznych, które umożliwiają szybkie oraz bezpieczne przetwarzanie dużej ilości danych.

Przykładowymi obszarami zastosowań wydajnego klastra komputerowego mogą być chociażby monitoring i symulacje zagrożeń radiacyjnych, zarządzanie kryzysowe, a także obliczenia dla projektowania, instalacji i optymalizacji urządzeń energetycznych oraz dystrybucji energii.

Potrzeby związane ze sprawną i bezpieczną obsługą danych ważnych strategicznie mają również jednostki administracji państwowej i placówki naukowo-badawcze, a także komercyjne podmioty związane z produkcją oraz dystrybucją energii konwencjonalnej.

Centrum znajduje się na terenie położonego w pobliżu Warszawy ośrodka jądrowego w Świerku. Taka lokalizacja jest dużym atutem naszego projektu. Zapewnia nie tylko wysoki poziom bezpieczeństwa naszej infrastruktury, ale również codzienną współpracę z najwyższej klasy zespołami naukowo-badawczymi oraz możliwość korzystania z bogatego zaplecza laboratoryjnego i warsztatowego, w tym także jedynego w Polsce badawczego reaktora atomowego.