logo - Zespołu Analiz Reaktorowych

Grupa zajmuje się analizowaniem stopnia bezpieczeństwa nowoczesnych elektrowni jądrowych za pomocą zaawansowanych komputerowych metod obliczeniowych.

Centrum Doskonałości MANHAZ

Zarządzanie Zagrożeniami dla Zdrowia i Środowiska.

Centrum wypracowuje rozwiązania w zakresie tworzenia modeli analiz zagrożeń i modeli zarządzania zagrożeniami dla środowiska.

Network and Security Team

Grupa zajmująca się bezpieczeństwem sieci informatycznej.

Grupa prowadzi badania dotyczące m.in. teorii gier, teorii grafów, sieci bayesowskich, modelowania wieloagentowego oraz termodynamiki, a także ich zastosowań w zakresie dystrybucji energii, w gospodarce oraz naukach ekonomicznych i społecznych.

Grupa zajmująca się planowaniem budowy lasera na swobodnych elektronach POLFEL na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

Program CIŚ-500 powstał dzięki specjalnej ofercie NCBJ / CIŚ skierowanej do absolwentów Programu Top 500 Innovators. Projekt Centrum Informatyczne w Świerku (CIŚ) realizując misję prowadzenia badań naukowych i rozwojowych także w innych niż energetyka dziedzinach, udostępniło superkomputer tej elitarnej grupie naukowców.