Grupa POLFEL

Grupa zajmująca się planowaniem budowy lasera na swobodnych elektronach POLFEL na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

https://grupapolfel.wordpress.com/

Image: