Jak zacząć

Jak zacząć

Zapoznaj się z regulaminem

Następnie wydrukuj załącznik nr 1 wypełnij i podpisz go

Szukaj pomocy na stronach WIKI

Warunki dostępu do klastra

1) Posiadanie certyfikatu:

Certyfikat można uzyskać/odnowić kontaktując się z adminitratorami poprzez wysłanie wiadomości na adres ca(at)cis.gov.pl.

2) Poprawnie skonfigurowany VPN:

Opis konfiguracji VPN'a dostarczany jest wraz z wygenerowanym certyfikatem.

3) Posiadanie konta LDAP oraz członkostwa w odpowiedniej grupie:

Konto jest tworzone automatycznie wraz z przydzieleniem certyfikatu.

Pierwsze kroki

Po otrzymaniu certyfikatu i poprawnym zestawienia połączenia VPN, użytkownik uzyskuje dostęp do sieci wewnętrznej klastra.

Maszyną dostępową (interfejs użytkownika) jest USRINT (SSH: usrint.cis.gov.pl). Umożliwia ona dostęp do konta, zasobów dyskowych a także pozwala na zmianę hasła dostępowego.

Uzyskiwanie pomocy

Dodatkową pomoc (w tym listę maszyn/zasobów sprzętowych, dostępnego oprogramowania) można uzyskać na Wiki pod adresem http://doc.cis.gov.pl/cis

Wymagania na hasła

Ponieważ zbyt proste hasła są podatne na ataki słownikowe (atakujący próbuje wiele haseł np. ze Słownika Języka Polskiego, ew. nieco modyfikując słowa) oraz na tzw. ataki brute-force (podawanie wszystkich możliwych kombinacji znaków) przedstawiamy wymagania, które musi spełniać hasło, aby było zaakceptowane do użytku w naszej sieci:

  • musi zawierać co najmniej 8 znaków
  • musi zawierać co najmniej 1 wielką literę
  • musi zawierać co najmniej 1 małą literę
  • musi zawierać co najmniej 1 cyfrę
  • musi zawierać co najmniej 1 znak niealfanumeryczny
  • nie może się znajdować w zbiorze znanych haseł (np. słowa języka naturalnego, sekwencje na klawiaturze etc.)

Przy próbie zmiany hasła system sprawdzi hasło na okoliczność powyższych wymagań i ew. odrzuci hasło, jeśli będzie zbyt proste, podając powód odrzucenia.

Przykłady dobrych haseł:

Sof#obs0
3oltOycs.
Rhos9neos^
Ania#MA4koty
woJek_Adam2gosc
Lubie8Lemoniad!

(powyższe przykłady umieściliśmy w słowniku, więc nie zadziałają)

Samodzielna zmiana hasła

Aby zmienić hasło, należy zwyczajnie zalogować się na serwer usrint.cis.gov.pl, a następnie wydać polecenie "passwd". System poprosi o podanie poprzedniego (istniejącego) hasła, a następnie o podanie nowego hasła dwukrotnie (żeby uniemożliwić podanie hasła, którego nie jest się w stanie powtórzyć).