Analizy bezpieczeństwa i eksploatacyjne dla energetyki jądrowej

Analizy bezpieczeństwa i eksploatacyjne dla energetyki jądrowej

Dysponujemy kompetencjami i narzędziami niezbędnymi do analizowania układów cieplnych siłowni z reaktorami jądrowym generacji III, III+ i IV oraz umiejętnością tworzenia specjalistycznego autorskiego oprogramowania wspomagającego te prace.

W ramach naszych usług oferujemy:

  • wspomaganie w przygotowywaniu raportów bezpieczeństwa oraz w procesie uzyskiwania licencji, ocenę bezpieczeństwa, analizy awarii (z wykorzystaniem metod konserwatywnych i najlepszego szacowania z analizą niepewności);
  • analizy cieplnoprzepływowe stanów eksploatacyjnych i awarii projektowych (obliczenia na podstawie jedno- oraz trójwymiarowej analizy zjawisk zachodzących w reaktorach energetycznych, reaktorach badawczych, instalacjach doświadczalnych oraz innych obiektach);
  • analizy awarii w rozszerzonych warunkach projektowych oraz awarii ciężkich w sytuacjach, kiedy może dojść do znacznego uszkodzenia paliwa jądrowego (ocena wielkości potencjalnych uwolnień z reaktorów energetycznych oraz przechowalników wypalonego paliwa jądrowego);
  • optymalizację procesów technologicznych pod kątem wymiany ciepła i mechaniki płynów;
  • szkolenia z podstaw energetyki jądrowej i jądrowych technologii energetycznych, a także specjalistyczne szkolenia z oceny bezpieczeństwa reaktorów oraz analiz z wykorzystaniem kodów do analizy systemowej (RELAP5, CATHARE) i analiz ciężkich awarii (MELCOR, ASTEC).