Projektowanie i analizy niezawodności instalacji przemysłowych

Projektowanie i analizy niezawodności instalacji przemysłowych

Za pomocą zaawansowanych narzędzi mechaniki obliczeniowej płynów (CFD) możemy wykonywać precyzyjne analizy cieplnoprzepływowe dla wielu urządzeń technicznych, będących kluczowymi częściami instalacji przemysłowych. Pozwalają one zarówno zidentyfikować mogące prowadzić do awarii anomalie, jak i znajdować najsłabsze ogniwa poszczególnych systemu oraz wyznaczać marginesy ich bezpiecznej pracy.

Nasze kompetencje umożliwiają między innymi:

  • projektowanie nowych komponentów instalacji, wraz z sugestiami odnośnie doboru kształtu i materiałów niezbędnych do ich wykonania;
  • testowanie i optymalizację działania instalacji;
  • wspomaganie wyboru najlepszych podzespołów lub mediów przepływowych (czynników roboczych);
  • badanie i dostarczanie informacji o skrajnych warunkach pracy instalacji;
  • w przeciwieństwie do warunków laboratoryjnych –  idealne odwzorowanie komponentów i badanie ich zachowania w izolacji od nieoszacowanych warunków zewnętrznych;
  • prześledzenie rozwoju zjawiska fizycznego w różnych skalach czasowych i przestrzennych;
  • badanie komponentów instalacji narażonych na uszkodzenie lub zniszczenie bez obawy przed koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów;
  • określanie optymalnych geometrii poszczególnych komponentów instalacji;
  • przeprowadzanie probabilistycznych analiz bezpieczeństwa i niezawodności układów złożonych.