Misja i cele

Misja i cele

Misją Centrum Informatycznego Świerk jest dostarczanie najwyższej jakości nowoczesnych usług informatycznych podmiotom zaangażowanym w rozwój sektora jądrowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jednostkom administracji państwowej oraz instytucjom naukowo badawczym.

Cele istnienia Centrum, to przygotowanie zaplecza kompetencyjnego i infrastrukturalnego zdolnego do:

  • świadczenia zaawansowanych usług przetwarzania danych na potrzeby krajowej energetyki jądrowej i konwencjonalnej,
  • symulacji procesów paliwowych,
  • symulacji i monitorowania zagrożeń radiologicznych,
  • prowadzenia badań naukowych i rozwojowych w dziedzinach pokrewnych,
  • obsługi baz danych utworzonych na rzecz rozwoju i kontroli bezpieczeństwa, a także serwisów operacyjnych o znaczeniu strategicznym dla interesów państwa,
  • udostępniania zasobów i usług do badań naukowych oraz technologicznych.