Badania i rozwój

Badania i rozwój

Istotnym elementem projektu Centrum Informatyczne Świerk są własne badania naukowe i rozwojowe. Obecnie nasze prace dotyczą: zagadnień bezpieczeństwa i eksploatacji reaktorów jądrowych, zagrożeń radiologicznych i chemicznych, układów złożonych, ze szczególnym uwzględnieniem sieci energetycznych, fizyki oddziaływań fundamentalnych, oddziaływań promieniowania z materią organiczną, obliczeń na potrzeby aparatury medycznej.

Przewidziana jest również współpraca CIŚ z dużymi projektami badawczymi, takimi jak lasery na swobodnych elektronach oraz wspomaganie badań akademickich poprzez udostępnianie wolnych w danym momencie zasobów obliczeniowych i pamięciowych.