Aplikacje i usługi

Aplikacje i usługi

Centrum Informatyczne Świerk dysponuje unikalnymi rozwiązaniami, umożliwiającymi praktyczne wykorzystanie posiadanych zasobów obliczeniowych.

Wykorzystywane przez nas zaawansowane oprogramowanie pozwala m.in.:

  • efektywnie monitorować zagrożenia radiologiczne i chemiczne oraz modelować transport i dyspersję skażeń w atmosferze poprzez wykonywanie skomplikowanych symulacji 3D służących do wyznaczenia przepływów powietrza w kanionach ulic, pomiędzy budynkami, w tunelach oraz budynkach;
  • tworzyć systemy zarządzania jakością powietrza umożliwiające odpowiednio wczesne ostrzeganie ludności przed mogącymi nastąpić przekroczeniami dopuszczalnych ilości skażeń w powietrzu oraz przygotowanie planów działań w tego typu sytuacjach;
  • tworzyć i analizować strategie emisji zanieczyszczeń do atmosfery na potrzeby związane z normami wynikającymi z obowiązujących regulacji prawnych;
  • optymalizować dystrybucję energii elektrycznej w złożonych sieciach przesyłowych;
  • projektować siłownie jądrowe;
  • nadzorować eksploatację siłowni jądrowych w Polsce, w tym także wykonywać analizy sprawdzające dane techniczne elektrowni jądrowej, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyk statycznych i dynamicznych rdzenia reaktora oraz jego zachowania w trakcie incydentów eksploatacyjnych;
  • obliczać rozkłady przestrzenne promieniowania i cząstek w materii na potrzeby medycyny i dozymetrii;
  • przeprowadzać symulacje i analizować dane w fizyce wysokich energii;
  • przeprowadzać symulacje i analizować dane w fizyce jądrowej;
  • przeprowadzać symulacje i analizować dane w astrofizyce.

Nazwa Wersje Liczba licencji / uwagi Więcej informacji
apollo 2.8    
aster 11.4   Link do Wiki
cfx 14.0.8 Produkt firmy Ansys Link do Wiki
corsika 740   Link do Wiki
cpmd 3.15.3    
cronos 210    
egsnrc 4_2.4.0   Link do Wiki
flair 1.2 Nakładka na program Fluka Link do Wiki
fluent 14.0.8 Produkt firmy Ansys Link do Wiki
fluka 2011.2   Link do Wiki
gamess 2011    
gate 6.2   Link do Wiki
geant4 4.9.6    
mathematica 8.0    
matlab R2012A    
maxima 5.27.0    
nek5000 1010    
neptune 2.0.1    
niftyrec 1.6.7    
openfoam 2.1.1    
pflotran 170113   Link do Wiki
R 2.15.1    
root 5.34   Link do Wiki
salome 7.2.0    
saturne 3.0.3   Link do Wiki
syrthes 4.1.1   Link do Wiki
triou 1.6.4    
tripoli 7.0    

Nazwa Wersje Liczba licencji / uwagi Więcej informacji
acml 5.1.0    
amd-tools 0.1    
autoconf 2.69   Link do Wiki
automake 1.14   Link do Wiki
binutils 2.22    
blas 3.5.0   Link do Wiki
cairo 1.8.2    
cblas 20110419    
cernlib 2006    
cgns 3.1.4    
clhep 2.1.3.1    
cln 1.3.3   Link do Wiki
cmake 2.8.6    
cplex 12.6    
cuda 5.0.35    
ecl 12.5.1    
expat 2.1.0    
fftw 3.3.3    
gcc 4.8.2, 4.6.3, 4.4.6, 4.3.2   Link do Wiki
ginac 1.6.2   Link do Wiki
grace 5.1.22    
lapack 3.5.0   Link do Wiki
lesstif 0.95.2    
libpng 1.5.14    
m4 1.4.17   Link do Wiki
med 3.0.6    
mercurial 2.7.2   Link do Wiki
mpich2 1.5    
mvapich2 1.9a    
ncl 6.1.2    
netcdf 4.3.0    
netperf 2.5.0    
nmon 14    
open64 4.5.2.1    
openmpi 1.7.4    
openscientist 16.11.6    
petsc 160113   Link do Wiki
pgi 12.8    
pixman 0.30.0    
ple 1.0.3    
pyqt 4.10.3   Link do Wiki
python 2.7.5   Link do Wiki
python-analysis 1.3   Link do Wiki
python-astro 1.0   Link do Wiki
python-mpi4py 1.3   Link do Wiki
python-tools 1.6   Link do Wiki
python-virtualenv 1.11   Link do Wiki
qt 4.8.3    
scons 2.2.0    
scotch 6.0.0   Link do Wiki
sprng 4.0    
swig 2.0.11   Link do Wiki
trilinos 11.4.3    
unison 2.32.52    
unuran 1.8.1   Link do Wiki
vim 7.3    
wine 1.6