Program CIŚ-500

Program CIŚ-500 powstał dzięki specjalnej ofercie NCBJ i CIŚ skierowanej do absolwentów Programu Top 500 Innovators. Projekt Centrum Informatyczne w Świerku (CIŚ) realizując misję prowadzenia badań naukowych i rozwojowych także w innych niż energetyka dziedzinach, udostępniło superkomputer tej elitarnej grupie naukowców.

Kierownikiem naukowym Programu CIŚ-500 jest prof. dr hab. Wojciech Wiślicki. Każda osoba z grona absolwentów Programu TOP 500 Innovators może zgłosić się do niego, by w ramach swojej pracy naukowej wykonywać obliczenia na znajdującej się w Świerku infrastrukturze obliczeniowej.

Warunkiem przystąpienia do programu jest zawarcie umowy pomiędzy Narodowym Centrum Badań Jądrowych a macierzystą jednostką naukową absolwenta na wspólne prowadzenie badań naukowych. NCBJ wnosi do tej umowy możliwość wykonywania obliczeń i symulacji na klastrze HPC oraz wsparcie w zakresie korzystania z superkomputera. Pracodawca absolwenta Programu TOP 500 Innovators wnosi pomysł i same badania, gwarantując podziękowania dla CIŚ w publikacjach będących wynikiem przeprowadzonych prac. Korzystanie z zasobów Centrum Informatycznego w Świerku w ramach Programu CIŚ-500 nie wiąże się z żadnymi opłatami.

Przystąpienie do programu odbywa się w dwóch krokach. W pierwszym absolwent Programu TOP 500 Innovators przesyła elektronicznie wniosek, w którym określa cel i zakres badań oraz wstępnie szacuje potrzebne zasoby obliczeniowe oraz czas trwania projektu. Wniosek musi zawierać opinię samodzielnego pracownika naukowego ze strony macierzystej jednostki naukowej kandydata. NCBJ ocenia wniosek głównie pod kątem możliwości posiadanych zasobów obliczeniowych oraz jasności opisu celu i sposobu realizacji prac badawczych. W drugim kroku zawierana jest z jednostką naukową absolwenta umowa na wspólne prowadzenie wyspecyfikowanych we wniosku prac. Dopiero po podpisaniu tej umowy absolwentowi Programu TOP 500 Innovators wydawany jest identyfikator w systemie i nadawane są niezbędne uprawnienia dostępu do superkomputera.

Program CIŚ-500 będzie realizowany w niezmienionej formie do końca października 2015. Po tej dacie planujemy jego kontynuację, ale warunki uczestnictwa w programie, w szczególności darmowy dostęp, mogą ulec zmianie. Zgłoszenia do udziału w Programie przyjmujemy bezterminowo, ale NCBJ zastrzega sobie prawo przerwania rekrutacji, w szczególności w przypadku, gdy zainteresowanie Programem będzie tak duże, że zagospodarowane zostaną wszystkie dostępne zasoby obliczeniowe. Jednak gwarantujemy, że wszystkie rozpoczęte już projekty będą mogły być kontynuowane.

Krótkie informacje na temat wykonanych prac w ramach Programu CIŚ-500 oraz ich wyników zostaną ogłoszone na stronach internetowych CIŚ. Planujemy także zorganizowanie konferencji naukowej, będącej okazją do szerszego zaprezentowania najciekawszych prac oraz do dyskusji nad możliwościami ich zastosowania w gospodarce i/lub kierunkami dalszego rozwoju (pogłębienia badań).

W sprawach organizacyjnych, w szczególności dotyczących nawiązania współpracy prosimy kontaktować się z opiekunem grupy, panem Michałem Findeisenem.

Mail:        Michal.Findeisen(at)ncbj.gov.pl
Telefon:        +48 22 273 13 22

Absolwentów Programu Top 500 Innovators serdecznie zapraszamy do bezpłatnego korzystania z zasobów Centrum Informatycznego w Świerku w ramach prowadzonych przez siebie prac naukowo badawczych.

Image: