Projekt NURESAFE

Projekt NURESAFE skupia swoje prace na aspektach bezpieczeństwa jądrowego, a szczególnie tych związanych z awariami projektowymi. Jako kontynuacja programu NURESIM, projekt NURESAFE wraz ze swoimi 22 europejskimi partnerami wnoszącymi wkład rozwijąją metody analiz szacowania bezpieczeństwa reaktorów lekkowodnych. Celem jest dostarczenie europejskim interesariuszom niezawodnego narzedzia Najlepszych Przybliżeń dla potrzeb Analiz Bezpieczeństwa oraz rozwinięcie wysokiego poziomu wiedzy eksperckiej aby tego narzędzia używać. Całościwym produktem tego projektu będzie dostarczenie paczki aplikacji umożliwiającej przeprowadzanie analiz pod kątem wieloskalowości oraz wielofizyczności.

 

Zadaniem NCBJ jest zbadanie prac przeprowadzonych w poprzednich projektach (NURISP, NURESIM) w obszaze tworzenia się warstwy przyściennej jako bazy do roszerzenia tego badania w reżimy przepływu dla osuszanego pręta oraz reżimy wymiany ciepła dla tego zjawiska.

Cała praca będzie przeprowadzona w kodzie obliczenoiwym CATHARE. W czasie tego projektu, modele CATHARE'a zostaną zwalidowane względem serii eksperymentów i w ostateczności zaktualizowane.

Osoby zaangażowane w projekt: Michał SpirzewskiTomasz Machtyl