NEPTUNE

NEPTUNE CFD to francuski kod stworzony przez EDF (Électricité de France) oraz CEA (Commissariat à l'Energie Atomique) w ramach projektu NEPTUNE, którego celem jest budowa nowych narzędzi, służących do wykonywania symulacji oraz analiz cieplno-przepływowych w reaktorach jądrowych. Kod służy do numerycznego rozwiązywania zagadnień z zakresu mechaniki płynów z uwzględnieniem precyzyjnego modelowania geometrii. Jest to pierwsze narzędzie tego typu dedykowane do modelowania przepływów turbulentnych dwu- oraz wielofazowych.

Program oferuje możliwość stosowania kilku różnych modeli turbulencji oraz reżimów przepływu, uwzględniających ciągłe oraz rozproszone pola faz. Możliwa jest również wizualizacja w czasie oraz przeprowadzanie analizy otrzymanych wyników przy pomocy oprogramowania typu ParaView. Kod wymaga osobnego narzędzia to tworzenia geometrii oraz siatek elementów, które następnie są wczytywane do programu.

NEPTUNE CFD ma zostać wykorzystany do przeprowadzenia obliczeń oraz wizualizacji zagadnień przepływu płynu dwufazowego w ramach projektu NURESAFE.

Użytkownik: Daria Niewiadomska