Model lekkowodnego reaktora ciśnieniowego w kodzie CATHARE

Reaktor wodny ciśnieniowy (PWR, ang. Pressurised Water Reactor) jest najczęściej wykorzystywanym typem reaktora w współczesnych elektrowniach atomowych. Różni producenci często wprowadzają swoje modyfikację do budowanych przez siebie instalacji, ale podstawy konstrukcji pozostają niezmienione. 

W związku z tym bardzo istotne jest zdobycie doświadczenia w modelowaniu tego typu reaktora by w przyszłości móc w ramach ZAR efektywnie tworzyć dla nich raporty bezpieczeństwa. 

Kodem, który został wybrany do zrealizowania tego zadania był francuski kod systemowy CATHARE dedykowany do modelowania całych elektrowni jądrowych. Oprogramowanie to zostało wielokrotnie walidowane w oparciu o różne eksperymenty i dane z działających elektrowni. 

Podstawą dla modelu całego układu był stworzony wcześniej model wytwornicy pary, który z kolei został zapoczątkowany przez zamodelowanie obecnej tam wymiany ciepła. Następnie dodano model stabilizatora ciśnienia oraz logikę sterującą  i reagującą na poziom wody w tych dwóch komponentach. W tym samym czasie należało także zmień model z otwartego, na zamknięty układ, gdzie chłodziwo płynie w zamkniętym rurociągu.

Ostateczny model zawiera kompletny rdzeń reaktora, wytwornicę pracy, stabilizator ciśnienia, obiegi pierwotny i wtórny.

Autor:  Michał Spirzewski