Archiwum wydarzeń 2

Seminarium:

Modelowanie cieplno-przepływowe metalicznej warstwy stopionego rdzenia w reaktorze ciśnieniowym PWR podczas warunków ciężkiej awarii oraz Modelowanie płyty podtrzymującej rdzeń w aspekcie cieplno-mechanicznym podczas ciężkiej awarii reaktora ciśnieniowego PWR

mgr Eleonora Skrzypek, mgr Maciej Skrzypek, środa, 21 stycznia 2015 r., godz. 13:15, Świerk, bud. 88 (CIŚ), sala konferencyjna (pom. nr 16, poziom -1)

Referat opisuje współpracę z CEA w zakresie rozwoju modeli dla kodów do ciężkich awarii elektrowni jądrowych. Temat pierwszy obejmuje zagadnienia dotyczące zachowania się warstwy metalicznej tworzącej się na powierzchni basenu ze zniszczonym materialem rdzenia. Przedstwione będą podstawowe problemy tworzenia modeli zmiany stanu, możliwe konfiguracje powstałego basenu i rodzaje modeli, które opisują to zagadnienie.
Temat drugi dotyczy zamodelowania komponentu reaktora PWR- płyty podtrzymującej rdzeń. W trakcie ciężkiej awarii ze stopieniem rdzenia, wzrost temperatury płyty zmniejsza jej wytrzymałość mechaniczną oraz może powodować zmiany geometrii. Zadaniem tworzonego modelu jest odwzorowanie tych zjawisk.
Dodatkowo model został  poddany analizie wrażliwościowej, która pozwala na zidentyfikowanie parametrów mających największy wpływ na rozerwanie zbiornika ciśnieniowego.

Seminarium:

Semantyczne metody przetwarzania tekstów

dr Marek Kozłowski, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, środa, 14 stycznia 2015 r., godz. 13:15, Świerk, bud. 88 (CIŚ), sala konferencyjna (pom. nr 16, poziom -1)

Referat ma na celu przybliżenie dziedziny odkrywania wiedzy z danych tekstowych oraz stosowania jej metod do budowania Inteligentych Systemów Przetwarzania Danych.
W szczególności zostaną omówione:
- systemy wspierające budowanie reguł obsługi zgłoszeń na infolinii,
- systemy rekomendacji recenzentów dla wniosków,
- silniki oceny nastawienia emocjonalnego.
Podczas prelekcji zostanie przedstawiony problem wieloznaczności w języku naturalnym, omówione zostaną metody jego rozwiązywania, oraz sposoby zastosowanie tychże metod do budowania klasteryzujących wyniki silników wyszukiwania.

Seminarium:

MARIA Research Reactor Thermalhydraulic Calculations With RELAP5 Code

mgr inż. Eleonora Skrzypek, Środa, 11 czarwca 2014 r., godz. 13:15, Świerk, bud. 88, sala konferencyjna (pom. nr 16 poziom -1)

With the conversion from the HEU (High Enriched Uranium) to LEU (Low Enriched Uranium) in the MARIA reactor, due to safety requirements of IAEA, there was a need for coolant circuit design modifications. The necessity of the modifications were caused by different geometry of LEU fuel comparing to the old design. Changes in primary circuit resulted in the requirement of the new model of the reactor thermalhydraulic system, for the purposes of the safety analysis report.
The aim of the past work and future activities is to assess the present safety analysis report, asses the modifications and construction changes done in the MARIA reactor. What is more the progress of the analysis will allow to define the potential operational sequences leading to fuel heat-up, development and validation of the emergency management and will be useful for the periodic safety review.
Created model in the Reactor Analysis Team of research reactor will help to evaluate possible scenarios during operation and identified accident sequences. The presented results describe the progression of threatening scenarios like loss of flow accident with pumps coast down.

 


Seminarium:

The hydraulic divider - geometry investigation

inż. Dariusz Zgorzelski, Środa, 4 czarwca 2014 r., godz. 13:15, Świerk, bud. 88, sala konferencyjna (pom. nr 16 poziom -1)

Hydraulic divider is a collector that connects main cooling system with auxiliary chiller fan system. Its main purpose is to remove a heat from the computer cluster. Last investigations of its transient states show that the divider works unstable and temperature oscillations occur during the operation. It is the serious problem from the control system point of view. Other problem that appears is the coolant by-passing the chiller system and the direct coolant transport from pump outlet to pump inlet. It indicates inefficiency of the divider operation as well.

The main aim of our work is to propose an adequate solution of this problem. Changing the hydraulic divider geometry allows to stabilize the temperature front and stopping or reducing temperature oscillation. Keeping the temperature as low as possible on chiller and pump outlets is also significant. Therefore several modifications were investigated in order to find the optimal one.


Seminarium:

Low-emission pulverized coal burner

Jakub Polewka, Środa, 28 maja 2014 r., godz. 13:15, Świerk, bud. 88, sala konferencyjna (pom. nr 16 poziom -1)

The greenhouse gases are considered to be a reason of a climate change. The reason why Poland is pursuing its Nuclear Programme is mainly a need to decrease emissions of greenhouse gases by changing country energy-mix. However, for Poland, which possess a vast reserve of coal, still more attractive and far-less expensive may be application of primary and secondary reduction methods to the coal-fired power plants.
One of the most important ways of emission reduction in coal-fired power plants is a modification of a burner and combustion process. This primary method gives possibility of significant nitrogen oxides reduction. The goal of this analysis was to check how the modifications of one of the elements of a burner – namely swirler – will influence the emissions. Thanks to the CIŚ infrastructure, several CFD models were created, with a swirler at different positions and with a rotating swirler. The generation of CO, CO2 and NOx in the furnace was compared. The best model gave almost 6.5 times less NOx in the exhaust gases comparing to the simplest model.

Seminarium:

Serwis sieciowy do monitoringu i analizy zanieczyszczeń kanałów paliwowych w reaktorze Maria

mgr inż Krzysztof Gomulski, Środa, 21 maja 2014 r., godz. 13:15, Świerk, bud. 88, sala konferencyjna (pom. nr 16 poziom -1)

Podczas pracy reaktora Maria elementy paliwowe mogą ulegać zużyciu, lub uszkodzeniu. Nawet najmniejsze ubytki w ich strukturze powodują zanieczyszczenie wody w obiegu pierwotnym chłodzenia. Zwykle nie sprawia to dużego problemu jeśli zanieczyszczenie utrzymywane jest na relatywnie stałym poziomie. Jednak w niektórych przypadkach występuje nagły skok jego wartości, który może oznaczać poważne uszkodzenie któregoś z elementów paliwowych, lub inną awarię w obrębie rdzenia. W takiej sytuacji niezbędne może okazać się szybkie zaalarmowanie operatorów reaktora oraz określenie położenia uszkodzonego elementu paliwowego. W tej chwili pomaga w tym system WNEP, który mierzy na bieżąco zanieczyszczenie w kanałach paliwowych  i przekazuje tą informację służbom dozymetrycznym reaktora. Jego wskazania muszą być jednak interpretowane na bieżąco przez personel, a nie zawsze możliwe jest szybkie określenie serii wskazań jako zapowiedzi większego zanieczyszczenia. Na seminarium zostanie zaprezentowany algorytm, służący do analizy danych z systemu WNEP i wczesnego informowania operatorów reaktora o prawdopodobnym uszkodzeniu danego elementu paliwowego. Stworzono także aplikację internetową implementującą ten algorytm, która może wspomóc pracę personelu reaktora.

 


Seminarium:

Analiza awarii utraty chłodziwa (LOCA) w elektrowniach typu PWR na przykładzie modelu instalacji LOFT

mgr inż. Kacper Samul, Środa, 14 maja 2014 r., godz. 13:15, Świerk, bud. 88, sala konferencyjna (pom. nr 16 poziom -1)

Jednym z najistotniejszych typów awarii rozpatrywanych w ocenie bezpieczeństwa reaktorów jest utrata zdolności do odbioru ciepła generowanego w rdzeniu. Utrzymywanie się takiego stanu może prowadzić do jego stopienia i uwolnienia produktów rozszczepienia. Badania zachowania reaktora i układów awaryjnego chłodzenia pozwalają ocenić odporność danej konstrukcji na takie zdarzenia. Obliczenia takie wymagają przeprowadzenia doświadczeń w instalacjach testowych, oraz opracowaniu narzędzi obliczeniowych mogących odtworzyć najistotniejsze zjawiska. Do najciekawszych instalacji eksperymentalnych należy "Loss of Flow Test" w Idaho, na której przeprowadzono testy awarii utraty chłodziwa. Obliczenia wykonane na przykładzie instalacji eksperymentalnej LOFT zostały wykonane za pomocą modelu wykonanego w kodzie RELAP5. Na seminarium zostaną zaprezentowane budowa modelu i wyniki z modelowania awarii związanej z utratą chłodziwa tzw. LOCA, wraz z opisem metodologii tworzenia modelu.

Seminarium:

Modelowanie gazowych instalacji jądrowych za pomocą dostępnych kodów do ciężkich awarii

mgr inż. Maciej Skrzypek, Środa, 7 maja 2014 r., godz. 13:15, Świerk, bud. 88, sala konferencyjna (pom. nr 16 poziom -1)

Obliczenia i model eksperymentalnej pętli HEFUS3 zostały wykonane w celu zweryfikowania możliwości zastosowania kodów do ciężkich awarii w modelowaniu jądrowych instalacji gazowych, chłodzonych np.: helem. Pętla helowa HEFUS3 reprezentuje obieg gazowego reaktora będącego przykładem czwartej generacji, w której występują typowe komponenty, takie jak rdzeń, wymienniki ciepła, grzałki regenerujące, sprężarki. Za pomocą dwóch kodów obliczeniowych  (RELAP/SCDAPSIM i MELCOR), uzyskano wyniki, które zostaną wykorzystane jako część międzynarodowego benchmarku prowadzonego w ramach programu ALLEGRO. W trakcie seminarium opisane zostaną narzędzia wykorzystane w trakcie obliczeń, pętla HEFUS3, modele instalacji, przeprowadzone scenariusze (stany ustalone i stan przejściowy z przepływem chłodziwa przez bypass)  oraz porównanie otrzymanych wyników z dostępnymi danymi eksperymentalnymi.

Seminarium:

Termodynamiczne właściwości ceramiki z defektami struktury w obecności promieniowania

dr Orest Dorosh, Środa, 16 kwietnia 2014 r., godz. 13:15, Świerk, bud. 88, sala konferencyjna (pom. nr 16 poziom -1)

Przedstawione będą wyniki badań właściwości termodynamiczne systemu MgO z defektami struktury powstające w skutek promieniowania. Porównano zależności entalpii systemu z defektem z różnymi rodzajami i stężyniami defektw w zależności od ciśnienia. Obliczenia wskazują, że przy pewnym stężeniu defektów punktowych korzystniejsze energetycznie są defekty typu dyslokacja.

Obliczenia wykonywane metodami dynamiki molekularnej przy pomocy programu LAMMPS.


Seminarium:

Bayesian methods in the stochastic identification of the source of atmospheric contamination for the Kori experiment

mgr Piotr Kopka, Środa, 9 kwietnia 2014 r., godz. 13:15, Świerk, bud. 88, sala konferencyjna (pom. nr 16 poziom -1)

Event reconstruction of chemical or biological agent dispersion into the atmosphere is an important inverse problem in homeland security and environmental monitoringapplications. Environmental sensors have been deployed in various cities for early detection of contaminant releases into the atmosphere. A stochastic event reconstruction can process information from an environmental sensor network. We have developed thealgorithm connecting Markov Chain Monte Carlo and Sequential Monte Carlo to provide additional benefit in the process of event reconstruction. Efficiency of the proposed algorithm was tested with use of the data from field tracer experiment conducted on 31 May 2001 over the Kori nuclear site. The reconstruction of the contamination source for this experiment was challenging due to very complicated wind field's pattern resulting from the hilly terrain and the closeness of the sea coast. We used the atmosphericdispersion SCIPUFF model as the forward model to predict  the concentrations at the sensor's locations.

Seminarium:

A realistic agent based simulation of an Internet discussion forum

dr Paweł Sobkowicz, Środa, 26 marca 2014 r., godz. 13:15, Świerk, bud. 88, sala konferencyjna (pom. nr 16 poziom -1)

An agent based simulation of opinion evolution, based on a nonlinear emotion/ information/opinion (E/I/O) individual dynamics, to an actual Internet discussion forum. The goal is to reproduce the results of two-year long observations and analyses of the user communication behavior and of the expressed opinions and emotions, via simulations using an agent based model.
The model allows to derive various characteristics of the forum, including the distribution of user activity and popularity, the distribution of length of dialogs between the participants, their political sympathies and the emotional content and purpose of the comments.

Seminarium:

Sformułowanie rozwiązania dla rekonstrukcji sygnału rzadkiego z ograniczonego zbioru w oparciu o teorię compressive sensing

dr Lech Raczyński, Środa, 19 marca 2014 r., godz. 13:15, Świerk, bud. 88, sala konferencyjna (pom. nr 16 poziom -1)

W bardzo wielu dziedzinach związanych z akwizycją danych np. medycznych pojawia się problem ograniczonych możliwości próbkowania sygnału rzeczywistego. Taki problem występuje również w trakcie rejestracji sygnałów napięciowych w budowanym na Uniwersytecie Jagiellońskim tomografie J-PET.

Jeżeli istnieje taka projekcja liniowa sygnału oryginalnego, po wykonaniu której sygnał w nowej bazie jest rzadki, metoda Compressive Sensing (CS) pozwala na wierne odtworzenie sygnału rzeczywistego na podstawie ograniczonej informacji z pomiaru. W trakcie prezentacji omówiona zostanie ogólna idea metody CS oraz zostanie przedstawiona nowa koncepcja rozwiązania wykorzystująca wiedzę dostarczoną w postaci sygnałów treningowych.


Seminarium:

Rozdzielacz hydrauliczny - analiza różnych konfiguracji pracy układu chłodzenia klastra CIŚ cz.2

mgr inż. Tomasz Kwiatkowski, mgr inż. Łukasz Kozioł, Środa, 12 marca 2014 r., godz. 13:15, Świerk, bud. 88, sala konferencyjna (pom. nr 16 poziom -1)

Efektywne chłodzenie instalacji komputerów o dużej mocy obliczeniowej jest jednym z podstawowych czynników wpływających na ich wydajność. Podczas prezentacji zostaną pokrótce przypomniane dwa układy, które zaprezentowano w grudniu ubiegłego roku, następnie omówione będą pozostałe trzy konfiguracje. Otrzymane wyniki zostaną porównane do danych otrzymanych z układów o zmodyfikowanej geometrii, jak również przedstawione będą różne modele przepływu wraz z sprzężeniem skojarzonych wylotów z wlotami do analizowanego układu.

Seminarium:

Serwis internetowy umożliwiający zdalny dostęp do klastra CIŚ z wykorzystaniem przeglądarki internetowej

mgr inż. Rafał Możdżonek, Środa, 5 marca 2014 r., godz. 13:15, Świerk, bud. 88, sala konferencyjna (pom. nr 16 poziom -1)

Celem serwisu jest pozwolenie użytkownikom klastra CIŚ na wygodny i łatwy dostęp do zasobów klastra poprzez przeglądarkę internetową, a także stworzenie środowiska programistycznego umożliwiającego tworzenie interaktywnej dokumentacji.
Serwis zawiera interfejs graficzny umożliwiający zarządzanie katalogami i plikami w katalogu domowym użytkownika, jak również tworzenie projektów wykorzystujących narzędzie obliczeniowe IPython notebook. Narzędzie to pozwala na tworzenie tzw. 'zeszytów obliczeniowych', posiadających funkcje zbliżone do tego co oferuje oprogramowanie Mathematica, jednakże pozwala na korzystanie z wielu języków programowania takich jak Python, Julia, Ruby i inne. Dodatkowo umożliwia tworzenie dokumentacji z wykorzystaniem składni języków Markdown i LaTeX.
Podczas prezentacji pokazane zostaną główne funkcje serwisu, omówiona zostanie jego architektura, a także zaprezentowane zostaną przykładowe 'zeszyty obliczeniowe' ukazujące potencjalne zastosowania tego narzędzia. Na zakończenie przedstawione zostaną plany dalszego rozwoju serwisu.

Seminarium:

Development of Dryout and post dryout flow and heat regimes

mgr inż. Michał Spirzewski, Środa, 26 lutego 2014 r., godz. 13:15, Świerk, bud. 88, sala konferencyjna (pom. nr 16 poziom -1)

Being one of the most important aspect of operation efficiency and LOCA dangers in BWR, dryout will be explained and discussed in terms development and occurence. Two experiments have been performed and compared with CATHARE-2 results. First - axial power influence on the dryout development and occurence. Second - dryout occurence and post dryout heat transfer. Experimental results and CATHARE-2 calculation will be presented and discussed.

Seminarium:

Środowisko wirtualizacyjne RH Enterprise

mgr inż. Tomasz Włodarski, środa, 19 lutego 2014 r., godz. 13:15, Świerk, bud. 88, sala konferencyjna (pom. nr 16 poziom -1)

Virtualization has quickly evolved from concept to reality. The technologies that are used for servers, clients, storage, and networks are being virtualized to create flexible and cost effective IT infrastructures in the form of virtual machines. The focus of this presentation is the use of virtual technology for data center system based on Red Hat Enterprise Virtualization environment.

Seminarium:

Techniki pracy grupowej - podsumowanie warsztatów

dr Karol Wawrzyniak, 5 lutego 2014, godz. 13:15, sala konferencyjna (pom. nr. 16, poziom -1), budynek nr 88, Świerk

Podsumowanie warsztatów poświęconych technikom pracy grupowej i ich zastosowaniu w ramach projektu CIŚ.

Seminarium:

An assessment of the Core Damage Frequency (CDF) of a Pressurized Water Reactor (PWR)

mgr inż. Karol Kowal, 29 stycznia 2014, godz. 13:15, Świerk, bud. 88, sala konferencyjna (pom. nr 16 poziom -1)

The Core Damage Frequency (CDF) of a Pressurized Water Reactor (PWR) was assessed for two types of initiating events: Loss of Coolant Accident (LOCA) and Loss of Offsite Power (LOOP). As a reference NPP Surry Unit 1 (USA) equipped with 800 MWe Westinghouse triple-loop PWR has been chosen. The assessment takes into consideration different accident scenarios, equipment failures, human errors as well as the availability of electric power system (EPS) during the emergency core cooling. The time-dependent reliability analysis of the EPS system was also developed. Moreover, the usage of the CDF parameter in the risk informed decision making was considered and will be discussed during the seminar.

Seminarium:

Techniki pracy grupowej

dr Karol Wawrzyniak, 22 stycznia 2014, godz. 13:15, sala konferencyjna (nr. 16, poziom -1), budynek nr 88, Świerk

Warsztaty, na których dr Karol Wawrzyniak zaprezentuje techniki pracy grupowej wg własnych doświadczeń zdobytych na Uniwerytecie Stanford w 2013 r.

Seminarium:

A computing environment for the design and analysis of physical security

mgr Anna Kadłubowska, 18 grudnia 2013, godz. 13:15, Świerk, bud. 88, sala konferencyjna (pom. nr 16 poziom -1)

The main goal of our project is to make a simple model of the security systems for big facilities (like power plants). Using a scheme of buildings localization, fences, security layers and information about the security system (motion detectors and video surveillance), our toolbox performs simulations of the potential intruders' moves. The probability of unsuccessful attack may be used as a measure of quality of system security. The presentation will show preliminary results achieved up to the present stage of the project.

Seminarium:

Fluid divider - a few words on CIŚ cluster cooling

mgr inż. Tomasz Kwiatkowski, mgr inż. Piotr Prusiński, 11 grudnia 2013, godz. 13:15, Świerk, bud. 88, Sala konferencyjna

Efficient cooling of big computer facilities is one of the main concerns nowadays. It is also a reason why the installation of new computer cluster at CIŚ is delayed. A bottleneck part of interest here that cannot be checked by other means than CFD simulaiton is so-called Fluid Divider and this will be a topic of a discussion. The fluid divider, in general, could be described as a multi-inlet and multi-outlet cooling medium collector and it is used as a heat and mass exchanger. Presentation prepared for this occasion will dicuss two different operational configuration of this equipment.

Seminarium:

How to analyze Big Data?

dr Wojciech Jaworski, dr Krzysztof Nawrocki, mgr Tomasz Wasiewicz, 27. listopada 2013 13:15, Świerk, bud. 88, Sala konferencyjna

Big data sets (called 'Big Data') such as, for example, information from social networks or monitoring data appear in many areas of life in connection with the rapid development of technology. This kind of data are in many cases too large to be stored, processed and analyzed using traditional databases. The presentation will outline the problems and opportunities associated with the processing of large data sets using the Apache Hadoop framework.

Seminarium:

A mechanical model of the pebble bed reactor core

mgr inż. Kajetan Różycki, 20.11.2013 13:15, Świerk, bud. 88, Sala konferencyjna

The pebble bed reactors represent a relatively uncommon way of handling the nuclear fuel, which has a form of graphite spheres with fuel kernels embedded within. The spheres can be reloaded continuously, thus avoiding lengthy shutdowns for refuelling the reactor. Moreover, high heat capacity and conductance of graphite are an advantage giving such a reactor good safety margins in case of cooling failure.
An disadvantage, however, are difficulties in obtaining accurate physical data (such as temperature distribution or neutron flux) within the core which is continuonusly moving.
The way to resolve this problem is to create an accurate tool to predict fuel movement, based on basic laws of mechanics. Such tool has been created and is currently undergoing testing.

Seminarium:

Signal reconstruction in a long scintillator strips

dr Lech Raczyński, 13.11.2013 13:15, Świerk, bud. 88, Sala konferencyjna

A novel method for the hit-position reconstruction is introduced and validated for applications in a recently proposed new kind of detectors for Positron Emission Tomography based on plastic scintillators strips. The method can be applied to PET detectors with ability of sampling of signals in a voltage domain. The proposed technique is based on determining the Mahalanobis distances between the multivariate vector representing the measured signal and vectors corresponding to the mean of the signals in data sets determined for known hitpositions. The introduced reconstruction procedure was tested using a large  sample of data  registered by a dedicated detection setup enabling sampling of signals with a 50 ps intervals. Experimental setup provided irradiation of a chosen position in a plastic scintillator strip with annihilation gamma quanta with energy of 511 keV. The measured signals were further sampled off-line in a voltage domain at four thresholds levels.
Applying a Singular Value Decomposition technique, a Total Variance function was determined for each data set and it was proven that the measured data with signals sampled at four thresholds in a voltage domain may be decomposed into twelve independent, and normally distributed variables.
A spatial resolution of the hit-position determination for annihilation quanta measured with a 30 cm plastic scintillator strip, read out by Hamamatsu R4998 photomultipliers and with sampling of signals at four levels in voltage domain, was determined to be 1.3 cm (root mean square error).

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium.


Seminarium:

Modelowanie opinii i decyzji konsumentów na rynku energii elektrycznej za pomocą modeli agentowych

dr inż. Anna Kowalska-Pyzalska, 30.10.2013 13:15, Świerk, bud. 88, Sala konferencyjna

W prezentacji zostanie przedstawiona aplikacja modelu agentowego (ang. agent-based model) do symulowania i oceny procesu dyfuzji innowacyjnych taryf dynamicznych. Taryfy dynamiczne należą do narzędzi zarządzania popytem na energię elektryczną (ang. demand-side-management/demand response tools). Za pomocą modelu agentowego zostanie pokazane, jak cechy konsumentów energii elektrycznej (konformizm, niezależność) oraz czynniki zewnętrzne (cechy produktu, reklama, edukacja) wpływają na opinie odnośnie taryf dynamicznych i na proces podejmowania decyzji. Zostanie przedstawiona różnica między opiniami i decyzjami konsumentów, tzw. intention-behavior gap.

Pokazane będą także rekomendacje odnośnie zwiększenia zainteresowania konsumentów zagadnieniami oszczędzania energii i wykorzystania taryf dynamicznych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium.


Seminarium:

Optymalizacja kodów obliczeniowych

dr Sławomir Potempski, 06.11.2013 13:15, Świerk, bud. 88, Sala konferencyjna

Na seminarium zostaną zaprezentowane podstawowe techniki pozwalające na optymalizację dużych kodów obliczeniowych. Szczególny nacisk będzie położony na elementy programowania wektorowego oraz równoległego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium.


Seminarium:

Prezentacja serwisów aplikacyjnych CIŚ

Konrad Klimaszewski, Michał Korycki, Rafał Dąbrowski, Krzysztof Gomulski, 15.10.2013 10:00, Świerk, bud. 88, Sala konferencyjna

Cykl krótkich prezentacji przedstawiających serwisy aplikacyjne działające w CIŚ. Początek o 10:00 w sali konferencyjnej bud. 88.

Konrad Klimaszewski: Architektura serwisów w CIŚ (25 min).

Michał Korycki i Rafał Dąbrowski: Serwis do modelowania zanieczyszczeń w powietrzu, dla emisji stałych (40 min).

Krzysztof Gomulski: PWRCore, czyli przeglądarka internetowa jako interfejs użytkownika dla kodów obliczeniowych (35 min).

Czasy są orientacyjne, możliwe wahania +- 5 min.


Seminarium:

Chmura obliczeniowa: wybrane tematy z konferencji ISC Cloud'13

Adam Padee, 22.10.2013 10:15, Świerk, bud. 88, Sala konferencyjna

Omówienie najpopularniejszego otwartego środowiska cloudowego OpenNebula i nowych funkcjonalności które pojawiły się w jego ostatniej wersji. Skrótowe przedstawienie najciekawszych projektów wykorzystujących cloud computing i ułatwiających dostęp do niego.

 


Seminarium:

Wielkie zbiory danych i sposoby ich przetwarzania

Krzysztof Nawrocki, 22.10.2013 10:45, Świerk, bud. 88, Sala konferencyjna

Wielkie zbiory danych (ang. 'Big Data'), takie jak na przykład informacje pochodzące z sieci społecznościowych lub monitoringowych, dane dotyczące przeszukiwania Internetu, wielkie zbiory plików graficznych lub filmów – w związku z gwałtownym rozwojem technologii – coraz częściej pojawiają się w wielu dziedzinach naszego życia. W wielu przypadkach tego typu zasoby są zbyt duże, aby można je było przechowywać, przetwarzać i analizować przy pomocy tradycyjnych baz danych. W prezentacji zostaną krótko przedstawione problemy i możliwości związane z przetwarzaniem wielkich zbiorów danych, omówiona zostanie również dedykowana do pracy z nimi platforma Apache Hadoop.

Seminarium:

From nanoscale to terawatt: how nanotechnology can lead to high-efficiency solar cells

M.Sc. Pierpaolo Spinelli (FOM Institute AMOLF), 08.10.2013 10:00, Świerk, bud. 88, Sala konferencyjna

Streszczenie/Abstract:

Photovoltaics is a sustainable and environmentally clean source of energy that has the potential to become a major source of energy for our society. In order for this to happen, photovoltaics needs to be economically competitive with other conventional energy sources. This can be achieved by reducing the production costs of solar panels and by improving their photovoltaic conversion efficiency. In this talk I will show how nanotechnologies that show resonant interaction with light can allow the realization of novel solar cell architectures with higher efficiency that can be made at lower costs.


Seminarium:

Uncertainty and Sensitivity Analysis for RELAP5 model of the Large Break, Loss-of-Coolant Accident (LB-LOCA) in the Zion Nuclear Power Plant.

mgr inż. Rafał Możdżonek, 09.10.2013 13:15, Świerk, bud. 88, Sala konferencyjna

To perform deterministic safety analysis best estimate (BE) thermal-hydraulic system codes are used. The Safety Guide requires demonstration that safety is ensured with an adequate margin in two particular ways: by use of the BE codes in combination with conservative or with realistic input data. The second option requires additional evaluation of uncertainty of generated results to ensure that they do not exceed the acceptance criteria. Additionaly, both methods require sensitivity studies which aim to identify all potentially important uncertain parameters and to show that there is no abrupt change in the result. The outputs of the mentioned codes are affected by uncertainties coming from different sources (code models, plant and fuel parameters, approximations of modelling, variation of initial and boundary conditions), which all should be taken into account in further studies. The analysis where performed with the use of the uncertainty and sensitivity analysis platform, called URANIE with additional binding to the web-based interactive computational environment called IPython notebook. URANIE is a tool developed by CEA (based on ROOT software) and covers the major part of the needs for the uncertainty and sensitivity analysis. The URANIE-IPython notebook binding was done for the purposes of this study. Among available methods of uncertainty analysis the one commonly used is probabilistic approach, which was chosen in this study. This approach requires a lot of computational power, therefore it was necessary to use CIŚ computer cluster. So far, uncertainty and sensitivity analysis for Zion Nuclear Power Plant Kv scaled model have been performed. The uncertainty analysis required 1000 independent simulations. The input parameters were drawn from different probability density functions (usually normal and uniform ones determined in the engineering judgement process) and differentiated among simulations. After that sensitivity studies were performed using regression methodology.

 


Seminarium:

Working Principle of Geant4 and its Applications in Tomography

mgr inż. Paweł Kowalski, śr, 15/05/2013 - 13:15, Świerk, budynek 88, sala 16

 


Seminarium:

KV scaling method applied to Loss of Coolant Accident analysis for the LOFT experimental facility and Zion Nuclear Power Plant

Maciej Skrzypek, śr, 08/05/2013 - 13:15, Świerk, budynek 88, sala 16

 


Seminarium:

ASTRA and ACE3P calculations on superconducting cavity model

mgr Tomasz Wasiewicz, śr, 24/04/2013 - 13:15, Świerk, budynek 88, sala 16

 


Seminarium:

Density Functional Theory and Monte Carlo Methods For In-Silico Spectroscopy and Nanodosimetry

dr Jakub Bielecki, śr, 17/04/2013 - 13:15, Świerk, budynek 88, sala 16

 


Seminarium:

An approach to environmental problems related to shale gas exploitation based on PFLOTRAN package

dr Orest Dorosh, śr, 10/04/2013 - 13:15, Świerk, budynek 88, sala 16

 


Seminarium:

Intrusion Detection System based on nonextensive entropy

Piotr Szwajkowski, śr, 20/03/2013 - 13:15, Świerk, budynek 88, sala 16

 


Seminarium:

Division of the Energy Market into Zones in Variable Weather Conditions

dr Karol Wawrzyniak, śr, 13/03/2013 - 13:15, Świerk, budynek 88, sala 16

 


Seminarium:

The White Rabbit project: sub-nanosecond timing synchronization in networks

Michał Rybiński, śr, 06/03/2013 - 13:15, Świerk, budynek 88, sala 16

 


Seminarium:

Sequential Monte Carlo techniques applied to the stochastic event reconstruction

Piotr Kopka, śr, 27/02/2013 - 13:15, Świerk, budynek 88, sala 16

 


Seminarium:

Squeezing performance out of CIŚ computing cluster

dr Konrad Klimaszewski, śr, 30/01/2013 - 13:15, Świerk, budynek 88, sala 16

 


Seminarium:

An integrated risk-informed decision making in the nuclear industry

Karol Kowal, śr, 23/01/2013 - 13:15, Świerk, budynek 88, sala 16

 


Seminarium:

From the macro- to microscale analysis: different approaches to possible medical diagnostics

Lech Raczyński, śr, 16/01/2013 - 13:15, Świerk, budynek 88, sala 16

 


Seminarium:

Gblocks, or how to create a graph with given properties

Krzysztof Nawrocki, śr, 09/01/2013 - 13:15, Świerk, budynek 88, sala 16

 


Seminarium:

Optimization techniques for managing secondary control reserves in Load Frequency Control problem

Grzegorz Oryńczak, śr, 12/12/2012 - 13:15, Świerk, budynek 88, sala 16

 


Seminarium:

Load Frequency Control: techniques of PID optimization

Tomasz Krok, śr, 05/12/2012 - 13:15, Świerk, budynek 88, sala 16

 


Seminarium:

Neural Network-Based Method for Analysis of Nuclear Reactor Malfunctions

Krzysztof Gomulski, śr, 28/11/2012 - 13:15, Świerk, budynek 88, sala 16

 


Seminarium:

The Bayesian based IDS challenged to detect various kinds of TCP/IP attacks

Kamil Charkiewicz, śr, 21/11/2012 - 13:15, Świerk, budynek 88, sala 16

 


Seminarium:

How dense should be the mesh - optimization issues in CFD modelling

Tomasz Kwiatkowski, śr, 14/11/2012 - 13:15, Świerk, budynek 88, sala 16

 


Seminarium:

Comparison of the System TH and CFD codes capabilities

Piotr Prusiński, Michał Spirzewski śr, 07/11/2012 - 13:15, Świerk, budynek 88, sala 16

 


Seminarium:

Identifying optimal division of energy market into zones using clustering of nodal prices

Marcin Jakubek, śr, 31/10/2012 - 13:15, Świerk, budynek 88, sala 16

 


Seminarium:

Prospective services for nuclear safety at Computing Centre Świerk

Janusz Malesa, śr, 17/10/2012 - 13:15, Świerk, budynek 88, sala 16

 


Seminarium:

Atmospheric modelling capabilities at NCBJ

Michał Korycki, śr, 24/10/2012 - 13:15, Świerk, budynek 88, sala 16

 


Seminarium:

Congestion management in power grids

Michał Kłos, śr, 10/10/2012 - 13:15, Świerk, budynek 88, sala 16

 


Seminarium:

Cluster performance tests

Tobiasz Jarosiewicz, śr, 30/05/2012 - 13:15, Świerk, budynek 39 (Cyfronet), sala 102

 


Seminarium:

Bayesian inference in stochastic event reconstruction

Piotr Kopka, śr, 23/05/2012 - 13:15, Świerk, budynek 39 (Cyfronetu), pom. 102

 


Seminarium:

Two-phase flow pressure drop in horizontal pipe

Maciej Skrzypek, śr, 16/05/2012 - 13:15, Świerk, budynek 39 (Cyfronetu), pom. 102

 


Seminarium:

Numerical optimization with distributed evolutionary algorithms

Adam Padee, śr, 09/05/2012 - 13:15, Świerk, budynek 39 (Cyfronetu), pom. 102


Seminarium:

BNCT converter model in CATHARE2 code

mgr inż Michał Spirzewski, wt, 17/04/2012 - 13:15, Świerk, budynek 39 (Cyfronetu), pom. 102

 


Seminarium:

Nuclear fuel cassette model in Dragon code

Eleonora Grodzicka, wt, 10/04/2012 - 13:15, Świerk, budynek 39 (Cyfronetu), pom. 102

 


Seminarium:

Bayesian analysis of CMS data

dr Kamila Kowalska, wt, 03/04/2012 - 13:15, Świerk, budynek 39 (Cyfronetu), pom. 102

 


Seminarium:

Approach to RELAP5 modelling: Steam Generator

Kacper Samul, wt, 27/03/2012 - 13:15, Świerk, budynek 39 (Cyfronetu), pom. 102

 


Seminarium:

Introduction to deterministic lattice transport codes

inż. Rafał Możdżonek, wtorek, 20. marca, godz. 13:15, sala 102 bud. Cyfronetu

 


Seminarium:

Application of Finite Element Method to the Stokes problem

dr Sławomir Potempski, wt, 13/03/2012 - 13:15, Świerk, budynek 39 (Cyfronetu), pom. 102

 


Seminarium:

Practical application of PSA at Level 1

mgr Karol Kowal, wt, 06/03/2012 - 13:15, Świerk, budynek 39 (Cyfronetu), pom. 102

 


Seminarium:

dr Orest Dorosh

dr Orest Dorosh, wt, 28/02/2012 - 13:15, Świerk, budynek 39 (Cyfronetu), pom. 102

 


Seminarium:

CFD: theory and practice. Simulations for research reactor MARIA

mgr inż Piotr Prusiński, wt, 21/02/2012 - 13:15, Świerk, budynek 39 (Cyfronetu), pom. 102

 


Seminarium:

Analysis of a Neural Network Training Algorithm

mgr inż Lech Raczyński, wt, 24/01/2012 - 13:15, Świerk, budynek 39 (Cyfronetu), pom. 102

 


Seminarium:

Analysis of a Neural Network Training Algorithm Implemented with MPI – part I

Krzysztof Gomulski, wt, 17/01/2012 - 13:15, Świerk, budynek 39 (Cyfronetu), pom. 102

 


Seminarium:

MultiNest - multimodal nested sampling algorithm

inż. Wojciech Waśko, 10 stycznia 2012, godz. 13:15, sala 102 w Cyfronecie

 


Seminarium:

Minority games - from simplicity to complexity

mgr inż. Karol Wawrzyniak, wt, 03/01/2012 - 13:15, Świerk, budynek 39 (Cyfronetu), pom. 102

 


Seminarium:

SuperBayeS: a tool for Bayesian analysis of Supersymmetry models

dr Konrad Klimaszewski, wt, 20/12/2011 - 13:15, Świerk, budynek 39 (Cyfronetu), pom. 102

 


Seminarium:

Ab-initio computations in molecular physics and applications

dr Jakub Bielecki, wt, 13/12/2011 - 13:15, Świerk, budynek 39 (Cyfronetu), pom. 102

 


Seminarium:

Introduction to Bayesian networks. Applications to network intrusion detection.

mgr inż. Kamil Charkiewicz, wtorek, 6 grudnia 2011, Godz. 13:15, sala 102, budynek 39 (Cyfronetu)

 


Seminarium:

RELAP5 PWR Pressurizer Model

mgr inż. Kajetan Różycki, wt, 29/11/2011 - 13:15, Świerk, budynek 39 (Cyfronetu), pom. 102

 


Seminarium:

ASTRA and ACE3P tools in acceleration physics

mgr Tomasz Wasiewicz, 2011.11.22, godz. 13:15, sala 102, I p. bud. Cyfronetu

 


Seminarium:

GPGPU again?! Insight into the OpenCL

Mariusz Karpiarz, wt, 15.11.2011 - 13:15, Świerk, budynek 39 (Cyfronetu), pom. 126

 


Seminarium:

The IPv6 protocol

Michał Rybiński, 2011.10.25 godz. 13:15, sala 102, I p. bud. Cyfronetu

 


Seminarium:

Numerical methods for partial differential equations using HPC clusters

dr Sławomir Potempski, 2011.10.18, godz. 13:15, pok. nr 126, IIp budynku dawnego Cyfronetu

 


Seminarium:

Szkolenie z modelowania obiegów cieplnych reaktorów jądrowych przy użyciu kodu RELAP5

24 - 28.10.2011, Dział szkoleń i doradztwa NCBJ, Otwock - Świerk

W dniach 24 - 28 października odbędą się kolejne (trzecie już) warsztaty i szkolenie z modelowania obiegów cieplnych reaktorów jądrowych przy użyciu kodu RELAP5. Szkolenie to jest częścią dużego programu SAET (Safety Assessment Education and Training) opracowanego i prowadzonego przez IAEA.

Podobnie jak poprzednio szkolenie poprowadzą dwaj eksperci: Marian Kristof i Alessandro Petruzzi.

 


Seminarium:

Modelling distribution of energy on networks

mgr Grzegorz Oryńczak, 11.10.2011, godz. 14:15, sala 126, dawny bud. CYFRONETu

 


Konferencja:

Co się stało w Fukushimie?

21.3.2011, Wydział Fizyki UW, Warszawa

 

Szkolenie:

Workshop on Bayesian methods in Particle Physics and Astrophysics, and Beyond

5-7.09.2011, 69 Hoża Street, Warsaw, Poland


Workshop on Bayesian methods in Particle Physics and Astrophysics, and Beyond

Invited speakers:

  • Louis Lyons (U. Oxford/Imperial C., UK)
  • Leszek Roszkowski(NCNR, PL/U. Shefield, UK)
  • Grégory Schott (KIT, D)
  • Yue-Lin SmingTsai (NCNR, PL)

Topics:

Place:

Faculty of Physics, University of Warsaw, 69 Hoża Street, Warsaw, Poland

Where: http://www.fuw.edu.pl/jak-do-nas-trafic.html?location=0

How to get here and other useful information: http://www.fuw.edu.pl/~ajduk/site.html

Lecture rooms:

  • Sala Duża Doświadczalna (SDD)
  • Sala Seminaryjna Doświadczalna (SSD)

Prerequisites:

For RooStats Tutorials the basic knowledge of the Root framework is assumed.
The limited number of laptops will be provided for the hands-on sessions
(on Tuesday and Wendesday), but it's possible (and encouraged) to use one's own laptop.
The only requirement is the ROOT 5.30.01 installed and configured with the
--with-roofit flag.

The VirtualBox image with ArchLinux distribution containing all necessary components is available here.

 

Agenda:

Day 1 (Monday, 5 September, 2011) Hoża 69, Warszawa, SDD
 

09.00 - 09.10 Opening
09.10 - 10.10 Introduction (L. Lyons)
10.10 - 10.30 Coffee
10.30 - 11.30 Bayes and Frequentism:  the return of an old controversy (L. Lyons)
11.30 - 12.50 Overview of RooStats (G. Schott)
12.50 - 14.20 Lunch
14.20 - 15.20 Applications of Bayesian Statistics to Supersymmetry 1 (L. Roszkowski)
15.20 - 15.40 Coffee
15.40 - 16.40 Applications of Bayesian Statistics to Supersymmetry 2 (L. Roszkowski)
16.40 - 17.00 Discussion (L. Lyons)

Day 2 (Tuesday, 6 September, 2011) Hoża 69, Warszawa, SSD

09.10 - 10.10 Likelihoods: Do's and Dont's (L. Lyons)
10.10 - 10.30 Coffee
10.30 - 11.30 Superbayes (Yue-Lin Sming Tsai)
11.30 - 12.30 Limits (L. Lyons)
12.30 - 12.50 Discussion (L. Lyons)
12.50 - 14.20 Lunch
14.20 - 17.00 RooStats Tutorial (G. Schott) (*)

Day 3 (Wednesday, 7 September, 2011) Hoża 69, Warszawa, SSD

09.10 - 10.10 Discovery issues (L. Lyons)
10.10 - 10.30 Coffee
10.30 - 10.50 Discussion (L. Lyons)
10.50 - 13.20 RooStats Tutorial (G. Schott) (*)
13.20 - 14.00 Lunch
14.00 - 17.00 RooStats Tutorial (G. Schott) (*)

(*) The number of participants may be limited to 30. Preference will be given to the CIŚ project members.

More information:

krzysztof.nawrockiNOSPAM@fuw.edu.pl (please remove NOSPAM)


Seminarium:

JNES Seminar Concerning ABWR Licensing Process and Safety Assessment

7-9.02.2011, Warszawa, Otwock-Świerk


Day 1 (Monday, 7 February, 2011) Hoża 69, Warszawa

9:00    Opening    M. Nakagawa
9:30    Overview of Nuclear Regulatory in Japan and Viewpoints of Licensing    T. Anzawa
10.30    Overview of TSO role and tasks in Japan    M. Nakagawa
12:00    Lunch
13:30    Overview of TSO creation process in Poland    Poland
14.30    Comparison of ABWR with APWR    H. Ono
15.00    Overview of ABWR Systems    H. Ono

Day 2 (Tuesday, 8 February, 2011) Otwock-Świerk

9.00    Visit of Świerk Nuclear Research Centre and meeting with Polish Safety Analyses Team    All
12:00    Lunch
13:30    Licensing Process on Establishment and Permission    T. Anzawa
15:00    Safety Assessment of BWR     A. Ui

Day 3 (Wednesday, 9 February, 2011) Otwock-Świerk

9:00    Transient Analyses    H. Ono
10.00    Accident Analyses    A. Ui
11:00    Examples of Transient and Accident Analysis    A. Ui
12:00    Lunch
13:30    Discussion on future cooperation    All
15:00    Adjourn


Seminarium:

31.01-12.02.2011, Wiedeń, Austria

Functionalities of RELAP5 Computer Code Research Reactor Neutronics, and Thermal Hydraulic Behaviour

Organizator: MAEA

 


Seminarium:

Wprowadzenie do publikacji treści w Liferay

Marcin Jakubek, 9:30 24.01.2011, Sala Seminaryjna IPJ w Bud. Fizyki

Uwaga! Dla tych, którzy przyjdą z własnym laptopem zostanie przeprowadzone krótkie szkolenie z zakładania własnej strony.

 


Konferencja:

Polska nauka i technika dla energetyki jądrowej

13-14.01.2011, Ośrodek PAN w Mądralinie

Organizator: PTN

 


Seminarium:

Introductory RELAP5 Training

06.12-10.12.2010, Świerk, DZ IPJ

Organizator: MAEA, IPJ

 


Seminarium:

Spotkanie Grupy Roboczej NURISP dotyczącej cieplno-przepływowych analiz bezpieczeństwa instalacji jądrowych

30.11-03.12.2010, Grenoble, Francja

NURISP (program UE), CEA

 


Seminarium:

Safety Analysis II: Introduction to severe accidents and level 2 PSA

25.10-5.11.2010, Dubrownik, Chorwacja

 


Konferencja:

III Szkoła Energetyki Jądrowej

20-22.10.2010, Gdańsk