CIŚ partnerem spotkania użytkowników oprogramowania ANSYS

Grupa zajmująca się mechaniką obliczeniową płynów była jednym z gości tegorocznej edycji konferencji firmy SymKom. Podczas spotkania mgr inż. Piotr Prusiński przedstawił prezentację podsumowującą doświadczenia z wykorzystania oprogramowania ANSYS na platformie klastrowej stworzonej w ramach projektu CIŚ.

Organizatorem konferencji była firma SymKom, dystrybutor oprogramowania ANSYS w naszym kraju. W spotkaniu uczestniczyli przede wszystkim inżynierowie będący komercyjnymi lub naukowymi użytkownikami produktów ANSYS. Dla wszystkich zainteresowanych możliwością nawiązania współpracy z Narodowym Centrum Badań Jądrowych w obszarze obliczeń i usług w dotyczących kwestii związanych z Computational Fluid Dynamics przygotowana została specjalna oferta partnerska – zapraszamy do zapoznania się z jej szczegółami.

Image: 
Oprogramowania ANSYS - spotkanie użytkowników
Oprogramowania ANSYS - spotkanie użytkowników
Oprogramowania ANSYS - spotkanie użytkowników
Oprogramowania ANSYS - spotkanie użytkowników