Kolejne wyróżnienie dla naszego pracownika

Mgr Marcin Jakubek z Centrum Informatycznego Świerk został uhonorowany stypendium dla wybitnych młodych naukowców przyznawanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Laureat jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończył trzy kierunki: matematykę, informatykę oraz ekonomię.

Marcin jakubek jest obecnie jedną z kluczowych postaci w Zespole Układów Złożonych, gdzie zajmuje się badaniami nad efektywnością rynków energii. Jego prace charakteryzują się mocnym podłożem aplikacyjnym i są realizowane na potrzeby partnerów komercyjnych takich jak Polskie Sieci Elektroenergetyczne oraz ENTSO-E (Europejskie Stowarzyszenie Operatorów Przesyłowych). Naukowiec pracuje również w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN, gdzie realizuje grant OPUS poświęcony relatywnej deprywacji oraz kończy prace nad doktoratem w tej dziedzinie. Jest autorem ponad 10 publikacji naukowych.

Image: 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego