"Polski superkomputer – wyścig na teraflopy nie jest najważniejszy"

Rozmowa dr. Adama Padée z red. Karolem Kopańko – o superkomputerach na świecie oraz w Polsce, a także specyfice budowy i wykorzystania tego typu instalacji dla potrzeb nauki i przemysłu. Zapraszamy do lektury wywiadu.

Image: