Rozszerzenie systemu macierzy dyskowej

Do Centrum Informatycznego Świerk dostarczono właśnie kolejny serwer dyskowy. Podobnie jak w przypadku pierwszych elementów macierzy, także i teraz producentem jest amerykańska firma NetApp. Nowy sprzęt powiększy nasze zasoby przestrzeni do przechowywania danych o 1,4PB.

Dokupione zostały dwa kontrolery FAS6290, będące w ofercie firmy NetApp bezpośrednimi następcami posiadanych już przez nas modeli FAS6280. Podobnie jak poprzednicy, posiadają one po 192GB RAM oraz 512GB dodatkowego cache'u na kontroler.

Dostarczona szafa serwerowa pomieści 348 dysków o powierzchni 4TB każdy (siedem półek 48-dyskowych i jedna 12-dyskowa), co zwiększy nasze zasoby przestrzeni  do przechowywania danych o 1,4PB.

Oba typy używanych w CIŚ kontrolerów marki NetApp są oczywiście w pełni kompatybilne, dzięki czemu po rozbudowie całość sprzętu będzie mogła pracować jako jeden system w trybie "cluster mode" i zostanie skonfigurowana jako pojedynczy wolumen o pojemności przekraczającej 2 PB.

Rozbudowany system macierzy dyskowej ma pełnić rolę głównego trwałego magazynu danych dla tworzonego w ramach projektu superkomputera i będzie przechowywał zarówno dane wejściowe oraz oprogramowanie naukowe, jak i same wyniki prowadzonych obliczeń.

Image: