Superkomputer Narodowego Centrum Badań Jądrowych wspomoże polskich filmowców

Rusza Program Sponsorski Polskiej Sztuki Filmowej. Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej  podpisały list intencyjny o współpracy w zakresie preferencyjnego świadczenia usług oferowanych w ramach serwisu Renderownia Świerk.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej (PISF), ustanowiło specjalny Program Sponsorski Polskiej Sztuki Filmowej, w ramach którego beneficjenci otrzymujący wsparcie PISF na produkcję filmów będą również mogli na preferencyjnych warunkach korzystać z usług oferowanych przez należący do NCBJ serwis obliczeniowy Renderownia Świerk. Program zakłada nawet kilkudziesięcioprocentowe zniżki dla poszczególnych dofinansowanych przez PISF produkcji.

– Jestem przekonany, że prowadzona przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych działalność nie musi ograniczać się tylko do aspektów czysto naukowych lub ekonomicznych, ale także przynosić szersze korzyści społeczne. Taki wymiar mają m.in. nasza działalność związana z rozwijaniem nowoczesnych metod oraz narzędzi służących leczeniu nowotworów, czy też aktywność edukacyjna i popularyzatorska instytutu – podkreśla prof. Krzysztof Kurek, dyrektor NCBJ. – Cieszę się, że już wkrótce podobną wartość dodaną stworzy także rozwijający się serwis Renderownia Świerk. Możliwość zaangażowania się, we współpracy z PISF, w tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi polskiej kinematografii to dla nas duże wyróżnienie i zaszczyt – dodaje dyr. Kurek.

Uruchomiona w październiku ubiegłego roku strona Renderownia.pl prowadzona jest w ramach pomocniczej działalności gospodarczej Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Wszystkie pochodzące z tej działalności zyski przeznaczane są na finansowanie badań naukowych oraz utrzymanie istniejącej w Świerku infrastruktury badawczej.

- Efekty specjalne oraz animacja 3D są istotną częścią nowoczesnej produkcji filmowej. W PISF zależy nam, aby tworzyć dla polskich filmowców warunki dostosowane do nowych technologii. Cieszymy się z inicjatywy NCBJ udostępnienia mocy obliczeniowych swoich komputerów na potrzeby filmów i jesteśmy przekonani, że dodatnio wpłynie to na zasięg i jakość usług polskiej branży filmowej w zakresie animacji i szeroko pojętej postprodukcji. Jeśli duże firmy były dotychczas zmuszone do użytkowania serwerów zagranicznych, to teraz nie tylko będą mogły skorzystać ze znakomitej infrastruktury w Świerku, ale jeszcze na bieżąco uzgadniać szczegóły techniczne z renderownią, co do tej pory było często niemożliwe – podsumowuje Magdalena Sroka, dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Serwis Renderownia Świerk umożliwia tworzenie animacji 3D na potrzeby produkcji filmów i serii animowanych oraz efektów specjalnych dla filmów fabularnych. Tworząc Program Sponsorski Polskiej Sztuki Filmowej, Narodowe Centrum Badań Jądrowych zadeklarowało wobec Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, że będzie stale rozwijało zakres świadczonych usług oraz dostosowywało je do zmieniających się wymagań profesjonalnej produkcji filmowej.

Podjęte działania są swego rodzaju kontynuacją wcześniejszej współpracy NCBJ ze światem polskiego filmu i animacji. W początkach 2013 r. projekt Centrum Informatyczne Świerk (CIŚ) wsparł produkcję obrazu „Warszawa 1935", dzięki czemu możliwe było wyrenderowanie większości scen filmu oraz przyśpieszenie terminu jego premiery. Narodowe Centrum Badań Jądrowych zyskało zaś praktyczne doświadczenia związane ze specyfiką przetwarzania dużych ilości plików graficznych i mogło precyzyjniej określić własne wymagania w przygotowywanym w tamtym czasie postępowaniu przetargowym na zakup zasadniczej części infrastruktury obliczeniowej projektu CIŚ.

Ilustracje:

(Autorem zdjęć jest Marcin Kułakowski, PISF)

Image: 
Superkomputer wspomoże polskich filmowców - podpisanie umowy 2
Superkomputer wspomoże polskich filmowców - podpisanie umowy 1
Superkomputer wspomoże polskich filmowców - podpisanie umowy 3
Superkomputer wspomoże polskich filmowców - podpisanie umowy 4