Wspomagamy absolwentów Programu TOP 500 Innovators

W ramach projektu CIŚ uruchomiona została nowa inicjatywa dla absolwentów Programu TOP 500 Innovators. Każdy z jego uczestników będzie mógł nieodpłatnie wykorzystywać moc obliczeniową naszego superkomputera do prowadzenia własnych prac naukowo badawczych.

Jest to możliwe, gdyż jednym celów CIŚ jest wspieranie badań naukowych i rozwojowych także w dziedzinach innych niż energetyka.

Kierownikiem naukowym Programu CIŚ-500 (tak nazwana została nowa inicjatywa) jest prof. dr hab. Wojciech Wiślicki. Każda osoba z grona absolwentów Programu TOP 500 Innovators może zgłosić się do niego, by w ramach swojej pracy naukowej wykonywać obliczenia na znajdującej się w Świerku infrastrukturze obliczeniowej. W obecnej formule Program CIŚ-500 będzie realizowany do końca października 2015. Po tej dacie planowana jest jego kontynuacja, ale warunki uczestnictwa w niej nie są jeszcze znane.

Więcej informacji o programie, w tym o warunkach przystępowania do tej inicjatywy można znaleźć na stronach Centrum Informatycznego Świerk: http://www.cis.gov.pl/tematy_i_grupy_badawcze.

Image: